Försäkringar

Företagsförsäkring för ökat rättsskydd


Sveriges Franchisetagare har tagit fram en företagsförsäkring som ger rättskydd för dig som franchisetagare. Det händer att rättskyddet har förhandlats bort i franchiseavtalet och att man inte inser det förrän man behöver det. Vi hjälper till med information och synar ditt avtal så du får det försäkringsskydd du bör ha. För mer information, kontakta oss här:

Hur ser ditt sociala skyddsnät ut?


Företagare har samma rätt som anställda till det sociala försäkringssystemet. Ersättningen om du blir sjuk, arbetslös, pensionär eller vill vara föräldraledig, grundar sig på inkomsten från ditt företag. Låga inkomster i egen verksamhet, framför allt under lång tid, påverkar ditt skydd.
Det är viktigt att du som företagare har ett heltäckande försäkringsskydd. Då ingen verksamhet är den andra lik, är behovet av försäkringar skiftande. För att möta behovet av försäkringslösningar för våra medlemmar, har Sveriges Franchisetagare ett förbättrat avtal med SH Pension gällande gruppförsäkring (liv-, olycksfall-, barn- och sjukförsäkring) och som tidigare med Förenade Liv (FL) gällande Sjukvårdsförsäkring.

Kontaktperson: Marlene Herrlin /Vårt team/Försäkringar

OBS! För dig som har en frivillig FLEX Gruppförsäkring eller Tjänstegrupplivförsäkring (TGL) hos SH Pension vill vi informera om att från och med den 1 januari 2018 byter vi försäkringsgivare för dessa två produkter från Länsförsäkringar till Bliwa. Under oktober kommer mer information per post om hur du som arbetsgivare och försäkrad påverkas av bytet. I samband med bytet kommer även FLEX Gruppförsäkring att byta namn till SH Pension Gruppförsäkring. Läs mer här:

Gruppförsäkring


Gruppförsäkring hos SH Pension ger ett prisvärt och flexibelt försäkringsskydd som komplement till det skydd lagar och avtal ger. Du väljer själv de delar som ska ingå och hur stor ersättning du önskar.
FLEX Gruppförsäkring hos SH Pension kan bestå av:

1. Livförsäkring

Om du avlider kan din familj drabbas även ekonomiskt. En livförsäkring kan ge dina närstående ekonomisk trygghet under en svår period.

2. Olycksfallsförsäkring


Om du råkar ut för ett olycksfall som leder till invaliditet eller medför kostnader kan en olycksfallsförsäkring ge dig ekonomisk ersättning.

3. Barnförsäkring


De försäkringar barn kan omfattas av i förskola eller skola gäller oftast enbart skoltid. Med SH Pensions barnförsäkring får ditt barn ett skydd dygnet runt vid både sjukdom och olycksfall. Gäller till och med att barnet/barnen fyllt 25 år.

4. Sjukförsäkring


En sjukförsäkring minskar inkomstbortfallet vid en längre tids sjukdom och kompletterar den ersättning du får från bland annat Försäkringskassan.
FLEX Gruppförsäkring innehåller dessutom alltid ersättning och hjälp vid kris och rån samt barnskydd från 22:e graviditetsveckan.

Blanketter och villkor


  • Ansökan


  • Förköpsinformation


  • Villkor


    Kontakta SH Pension på telefon 010-471 87 70 eller via email på kontakt@shpension.se