Vi är Sveriges Franchisetagare


SVERIGES-Franchisetagare-HTML5-980x240px-Customsize2


Vår organisation representerar franchisetagare i alla situationer. Vårt stöd och rådgivning är avgörande för en fungerande relation mellan franchisetagare och franchisegivare samtidigt som vi arbetar för att öka lönsamheten för bägge parter.

Coronauppdatering - max antal kunder i butik och storlek på sällskap


Regeringen skärper restriktioner och rekommendationer.
Maxantal införs på butiker, köpcentrum och gym. Vidare begränsas sällskap för ett bord till högst fyra personer.
Om inte antalet hålls kommer verksamheterna att stängas ned.
Det är varje verksamhetsutövare som ska säkerställa att restriktionerna följs. Det finns inget fastanställt antal för butik/lokal, utan varje lokal ska bedömas efter sina förutsättningar.
Se därför över dina förutsättningar, lyssna vad er franchisegivare och myndigheter utger för rekommendationer.
En bra princip att förhålla sig till är att det inte ska vara fler kunder/personal än att alla ska kunna hålla 1,5 meter i avstånd.
Sätt gärna upp informationsskylt i entré och informera om att det kan uppstå kö och att man kan behöva få vänta utanför.
Att begränsa smittan, och att inte medverka till att sjukvården blir överansträngd, är allas vårt ansvar.
Så håll i, håll ut och håll avstånd!

Nyhetsbrev till dig som medlem


Sveriges Franchisetagare skickar regelbundet ut nyhetsbrev till sina medlemmar, i ansträngda pandemitider uppdaterade med viktig, relevant information för franchisetagare och företagare.
Har du inte fått något i din mailkorg så kan ditt spamfilter vara orsaken. Det kan du ändra på genom att leta igenom din skräpkorg, hitta ett av våra nyhetsbrev och flytta över det till din vanliga mailkorg. Då ska nya nyhetsbrev landa där i fortsättningen.

Sveriges Franchisetagare har vänt sig till flera av landets franchisegivare i ett försök att förebygga några av de tänkbara problemscenarion Covid-19 kan orsaka. Så här uttryckte sig biträdande direktör Love von Gertten:

”Jag skriver till er i egenskap av företrädare för Sveriges Franchisetagare med anledning av den fortsatta spridningen av Covid-19. Effekterna är redan synbara och många av våra medlemmar i olika branscher återkopplar att de tappat i omsättning, kundbesök och fått högre sjukfrånvaro. Detta kommer givetvis att påverka våra medlemmars ekonomi. Myndigheter kan vidare komma att utfärda ytterligare rekommendationer som medför begräsningar i förflyttning och samling.

Enskilda franchisetagare kan som konsekvens under perioder få personalbrist och därmed behöva begränsa sin service, både vad avser öppettider och omfattning.

Vi önskar en snabb och tydlig återkoppling från er som franchisegivare med bekräftelse att åtgärder som era franchisetagare behöver vidta som följd av rekommendationer eller beslut från myndigheter inte kommer leda till grund för avtalsbrott. Vi önskar också samma undantag för situationer där osedvanlig hög sjukfrånvaro leder till bristande möjligheter att hålla överenskomna försäljningsmål eller öppettider. Vidare ber vi er kollektivt att ni, i den mån ni själva klarar det, är generösa med franchisetagarna i förhållande till fordringar ni vid var tid har på dem under tiden som denna kris pågår samt utlämnar tydliga besked hur era franchisetagare förväntas agera med anledning av Covid-19. ”

Vi hoppas att våra inspel hörsammas och att hänsyn tages i dessa kristider.
CHECKLISTA – Coronaviruset och arbetsgivarens ansvar


Coronavirusets utbredning skapar oro och problem för både arbetsgivare och arbetstagare. Som arbetsgivare har du ett långtgående ansvar för arbetsmiljön på arbetsplatsen. I fråga om coronavirusets framfart kan särskilda åtgärder behöva vidtas för att begränsa smittspridningen och minska riskerna. I den här checklistan får du tips och råd om vilka åtgärder du kan behöva vidta med anledning av coronaviruset. Många frågor är fortfarande oklara, varför fler riktlinjer och förhållningssätt förväntas tillkomma i takt med den fortsatta spridningen i samhället.
Tänk på att den här checklistan inte ger några medicinska råd. Ring Vårdguiden på telefonnummer 1177 om du har symptom eller annars bedömer att du behöver vård eller råd.

1. Du har ett arbetsgivaransvar i arbetsmiljölagen – Något förenklat kan det sägas vara traditionellt arbetsmiljöarbete som gäller även i fråga om hanteringen av coronaviruset. Gör en riskbedömning och informera dina medarbetare.

2. Håll dig uppdaterad och informerad från myndigheterna – Följ de rekommendationer och riktlinjer som finns. Myndigheter och internationella hälsoorganisationer såsom Folkhälsomyndigheten och European Centre for Disease Prevention and Control bevakar noggrant utvecklingen. Det är endast några förslag på aktörer som ger lägesrapporter.

3. Minska riskerna med smittspridning – Vikten av en god handhygien kan inte nog understrykas. Tänk också på att inte hosta eller nysa rakt ut – använd pappersnäsduk eller gör det i armvecket. – Se till att städa ordentligt på arbetsplatsen och att värna de medarbetare som av olika orsaker är mer känsliga för infektioner och sjukdomar.

4. Informera medarbetarna om vad som gäller – Du behöver informera medarbetarna om vad som gäller. Det gäller dels om att minska riskerna för smittspridning (se ovan), dels om vilka åtgärder som medarbetarna själva kan behöva vidta. – Du bör informera dina medarbetare om att de ska vara uppmärksamma på om de kan ha smittats, och att de vid misstanke om smitta ska kontakta sjukvården. Sådan händelse ska förstås också meddelas till dig som arbetsgivare. De vanligaste symptomen på coronaviruset är feber, hosta och andningssvårigheter. – Om du uppmanar någon av dina medarbetare att stanna hemma behöver du tänka på att lön ändå utgår. Om personen i fråga faktiskt är sjuk ska sedvanlig sjuklön utgå. Om personen däremot är smittad men ändå har förmågan att arbeta är det möjligt att få så kallad smittbärarpenning av Försäkringskassan.

5. Undersök om dina medarbetare varit i riskområden samt uppvisar symtom – Som arbetsgivare har du ett långtgående ansvar för arbetsmiljön på arbetsplatsen. Du har ett ansvar för att säkerställa säkerheten på arbetsplatsen. Detta kan innebära att du i vissa fall måste ställa frågor till dina medarbetare som kan uppfattas som känsliga eller integritetskänsliga.

6. Skydda din personal och upprätta rutiner för krishantering – Se över försäkringsskydd, såväl vad gäller omfattning som nivån på ersättning. – Granska dina avtal, så att du vet vilka rättigheter och skyldigheter som gäller för det fall verksamheten störs eller tillfälligt behöver upphöra.

7. Möjliggör distansarbete (svårt i vårt bransch)

8. Se över tjänsteresor och formerna för möten

OBS! Pga coronaviruset är mässan uppskjuten.till 2021. Vi återkommer med nya datum


(Save the date 5 - 7 november 2020):
Äntligen samlas allt inom franchise under ett och samma tak!

Sveriges Franchisetagare är i höst medarrangör till Franchise Expo Sweden - en ny stor arena där franchisegivare har möjlighet att visa upp sina system för potentiella franchisetagare.
Franchise Expo Sweden är en helt ny mässa och mötesplats för franchisegivare, franchisetagare, entreprenörer, arbetssökande och leverantörer, en plats där branschen kan hitta inspiration för nya vinklar, diskutera möjligheter och utmaningar och ett ställe för potentiella företagare att få lära sig mer om att driva franchise.

Franchise växer både i Sverige och internationellt. I Sverige finns i nuläget 35 000 franchisetagare som sysselsätter 150 000 personer. Sammanlagt omsätter de olika franchiseverksamheterna omkring 292 miljarder kronor.

Varmt välkommen att delta 5-7 november 2020!
Läs mer om Franchise Expo Sweden här:


Våra medlemmar : "Vi behöver rådgivning och förhandlingshjälp när branschen utvecklas"

Henrietta Sigvardsson

Polarn O.Pyret


Henrietta fick förhandlingshjälp av ombudsmännen hos Sveriges Franchisetagare inför sin kontraktsskrivning.
Att få till stånd en ekonomisk överenskommelse kan vara ganska lätt, menar Henrietta, men det finns också mycket annat att tänka på innan man skriver under:

”Det är på alla de andra trygghetsskapande punkterna man behöver en organisation med kompetens som står bakom en.
Sveriges Franchisetagare har gett mig väldigt många goda råd och min ombudsman hjälpte mig att göra en målbild av vad mitt franchiseavtal behövde innehålla”

Att tiderna förändras ser hon som en allvarlig utmaning för alla inblandade och fortsätter:

"E-handeln äter utav vår butiksomsättning och vi behöver få fram moderna kontrakt. De flesta franchisegivare inser att branschen utvecklas men förstår inte att kontrakten måste utvecklas de med.
Kommer man från en liten franchisegrupp så behöver man tyngden i att någon representerar en, annars kan man känna sig väldigt liten som franchisetagare. ”

Johan Markelius

Svensk Fastighetsförmedling


Johan behövde stöd att hantera en besvärlig situation med sin hyresvärd. Omfattande problem med kyla- och ventilation som inte åtgärdades av värden gjorde att han till slut tröttnade och vände sig till Sveriges Franchisetagare.

”Jag fick rådgivning och förhandlingshjälp, behövde ett bollplank att diskutera detta med. Min ombudsman hjälpte mig att beräkna vilken ersättning som var rimligt att begära. Det kändes tryggt att ha en annan part med sig till bordet, det ger en helt annan styrka. Hade jag tagit in en jurist så hade det kostat andra summor, nu använde jag en tjänst jag har tillgång till som medlem och det var guld värt. “

Johan, som har mångårig erfarenhet av franchise anser att franchise är en verksamhetsform på frammarsch:

“Det är oerhört viktigt med en organisation som bara företräder franchisetagarna. Det finns så många entusiastiska småföretagare som lätt kan hoppa i galen tunna om de inte ser till att utnyttja det kunnande som finns”.

Besöksadress:


Ynglingagatan 16,
Box 6287,
102 34 Stockholm
Tel: 08 - 700 63 40