St1 och Mekonomen tecknar avtal

Elektroniska kvitton på frammarsch
15 juni, 2018
Franchistagare påverkar Subway
19 juni, 2018
Visa alla

I en pressrelease meddelar idag St1 följande:

St1 har tecknat avtal med bildelskedjan Mekonomen Group som grossist för drivmedelkedjans nya bilrelaterade utbud. Bakgrunden bygger på en övergripande företagsstrategi som skall öka kundnyttan och utveckla verksamheten med sikte på framtiden.

Energiföretaget St1 äger och driver bland annat 104 drivmedelstationer under varumärket Shell. Sedan tidigare har St1 meddelat att man efter 10 års partnerdrift framöver kommer att driva retailverksamheten i egen regi. I samband med det planerade återtagandet av butikerna har nu också en ny upphandling av bilrelaterade produkter genomförts, för Shells stationer i landet.

–Att tänka nytt för vårt convenience retailkoncept med framtiden i fokus är viktigt. Där blir bilrelaterade produkter ett naturligt steg tack vare butikernas lägen vid en station. Att då kunna ha Mekonomen som partner, som tillför kunskap och utveckling känns helt rätt säger Sofie Westman, chef för Convenience Retail i St1 Sverige.

Bakgrunden till St1s utvecklade koncept bygger på en strategi som skall öka kundnyttan och utveckla verksamheten med sikte på framtiden. Basen för convenience retailverksamheten utgörs av en butiksverksamhet för människors behov av bekvämlighetsutbud, med logistiklösningar som bygger en lönsam och långsiktig verksamhet.

–St1s butiker har en hög tillgänglighets- och servicegrad i sitt erbjudande när det kommer till bilrelaterade tjänster och produkter. Vi ser fram emot att vara med och utveckla St1s nya koncept och bidra med vårt breda sortiment och kunskaper kring ett enklare billiv, säger Tobias Narvinger, Inköpschef Mekonomen Group.