Fortsatt hög nivå av hot

Ny lagrådsremiss
13 december, 2019
Ny teknik för Coop
13 december, 2019
Visa alla

Livsmedelshandlarna tar upp resultaten från Svensk Handels Trygghetsbarometer för andra kvartalet 2019 som pekar på en fortsatt hög nivå av hot inom handeln. Var femte handlare har drabbats av hotfullt beteende från besökare eller kund den senaste månaden.

Läs mer här: