Motion om franchising

Coops VD i krönika
13 december, 2019
Trygghetsöverenskommelse i hamn
13 december, 2019
Visa alla

Den allmänna motionstiden i Riksdagen är nu avslutad. Sveriges Franchisetagare noterar att Riksdagsledamot Anders Österberg (S) har inlämnat en motion om Franchising. Anders föreslår att Riksdagen ska uppdra Regeringen att se över möjligheten till förstärkt skydd för franchisetagare. Bland annat föreslår Anders att

1. Koncept ska vara beprövade och kommersiellt hållbara.

2. Möjlighet för franchisetagare att säga upp avtalet om konceptet inte håller.

3. Förbud mot orimliga borgensåtaganden.

4. Förbud för franchisegivaren att under löpande avtalstid ensidigt ändra avgifter eller för franchisetagaren viktiga villkor.

5. Regler om uppsägning av avtal och ekonomisk kompensation för inventarier och varulager.

6. Förbud mot skiljeklausuler.

Sedan 2006 finns förvisso en lag som reglerar franchisegivarens skyldighet att informera en franchisetagare innan ett avtal träffas. Redan vid tillkomsten av denna lag framhölls från många håll att den inte ger ett tillräckligt skydd för franchisetagarna. Att lagen aldrig prövats är ytterligare ett bevis på dess ineffektivitet. Du kan läsa hela motionen

här: