Ny lagrådsremiss

Familjens Jurist vitlistad
13 december, 2019
Fortsatt hög nivå av hot
13 december, 2019
Visa alla

Idag torsdag överlämnas en ny lagrådsremiss där det föreslås att “banker med verksamhet i Sverige och med en inlåning över 70 miljarder kr ska tillhandahålla platser för kontantuttag för konsumenter och insättningar av dagskassor för företag i betryggande utsträckning i hela landet”. Svenska banker som inte fullgör sina skyldigheter kan komma att få ett föreläggande om rättelse och sanktionsavgift från finansinspektionen