CHECKLISTA – Coronaviruset och arbetsgivarens ansvar

Svensk Handel varnar
10 februari, 2020
RNB ansöker om rekonstruktion
23 mars, 2020
Visa alla

Coronavirusets utbredning skapar oro och problem för både arbetsgivare och arbetstagare. Som arbetsgivare har du ett långtgående ansvar för arbetsmiljön på arbetsplatsen. I fråga om coronavirusets framfart kan särskilda åtgärder behöva vidtas för att begränsa smittspridningen och minska riskerna. I den här checklistan får du tips och råd om vilka åtgärder du kan behöva vidta med anledning av coronaviruset. Många frågor är fortfarande oklara, varför fler riktlinjer och förhållningssätt förväntas tillkomma i takt med den fortsatta spridningen i samhället.
Tänk på att den här checklistan inte ger några medicinska råd. Ring Vårdguiden på telefonnummer 1177 om du har symptom eller annars bedömer att du behöver vård eller råd.
1. Du har ett arbetsgivaransvar i arbetsmiljölagen
– Något förenklat kan det sägas vara traditionellt arbetsmiljöarbete som gäller även i fråga om hanteringen av coronaviruset. Gör en riskbedömning och informera dina medarbetare.
2. Håll dig uppdaterad och informerad från myndigheterna
– Följ de rekommendationer och riktlinjer som finns. Myndigheter och internationella hälsoorganisationer såsom Folkhälsomyndigheten och European Centre for Disease Prevention and Control bevakar noggrant utvecklingen. Det är endast några förslag på aktörer som ger lägesrapporter.
3. Minska riskerna med smittspridning
– Vikten av en god handhygien kan inte nog understrykas. Tänk också på att inte hosta eller nysa rakt ut – använd pappersnäsduk eller gör det i armvecket.
– Se till att städa ordentligt på arbetsplatsen och att värna de medarbetare som av olika orsaker är mer känsliga för infektioner och sjukdomar.
4. Informera medarbetarna om vad som gäller
– Du behöver informera medarbetarna om vad som gäller. Det gäller dels om att minska riskerna för smittspridning (se ovan), dels om vilka åtgärder som medarbetarna själva kan behöva vidta.
– Du bör informera dina medarbetare om att de ska vara uppmärksamma på om de kan ha smittats, och att de vid misstanke om smitta ska kontakta sjukvården. Sådan händelse ska förstås också meddelas till dig som arbetsgivare. De vanligaste symptomen på coronaviruset är feber, hosta och andningssvårigheter.
– Om du uppmanar någon av dina medarbetare att stanna hemma behöver du tänka på att lön ändå utgår. Om personen i fråga faktiskt är sjuk ska sedvanlig sjuklön utgå. Om personen däremot är smittad men ändå har förmågan att arbeta är det möjligt att få så kallad smittbärarpenning av Försäkringskassan.
5. Undersök om dina medarbetare varit i riskområden samt uppvisar symtom
– Som arbetsgivare har du ett långtgående ansvar för arbetsmiljön på arbetsplatsen. Du har ett ansvar för att säkerställa säkerheten på arbetsplatsen. Detta kan innebära att du i vissa fall måste ställa frågor till dina medarbetare som kan uppfattas som känsliga eller integritetskänsliga.
6. Skydda din personal och upprätta rutiner för krishantering
– Se över försäkringsskydd, såväl vad gäller omfattning som nivån på ersättning.
– Granska dina avtal, så att du vet vilka rättigheter och skyldigheter som gäller för det fall verksamheten störs eller tillfälligt behöver upphöra.
7. Möjliggör distansarbete (svårt i vårt bransch)
8. Se över tjänsteresor och formerna för möten