Sveriges Franchisetagare om Covid-19:s effekter

RNB ansöker om rekonstruktion
23 mars, 2020
Hyressänkningar p.g.a. Covid-19
26 mars, 2020
Visa alla

Sveriges Franchisetagare har vänt sig till flera av landets franchisegivare i ett försök att förebygga några av de tänkbara problemscenarier Covid-19 kan orsaka. Så här uttryckte sig biträdande direktör Love von Gertten:
”Jag skriver till er i egenskap av företrädare för Sveriges Franchisetagare med anledning av den fortsatta spridningen av Covid-19. Effekterna är redan synbara och många av våra medlemmar i olika branscher återkopplar att de tappat i omsättning, kundbesök och fått högre sjukfrånvaro. Detta kommer givetvis att påverka våra medlemmars ekonomi. Myndigheter kan vidare komma att utfärda ytterligare rekommendationer som medför begränsningar i förflyttning och samling.
Enskilda franchisetagare kan som konsekvens under perioder få personalbrist och därmed behöva begränsa sin service, både vad avser öppettider och omfattning.
Vi önskar en snabb och tydlig återkoppling från er som franchisegivare med bekräftelse att åtgärder som era franchisetagare behöver vidta som följd av rekommendationer eller beslut från myndigheter inte kommer leda till grund för avtalsbrott. Vi önskar också samma undantag för situationer där osedvanlig hög sjukfrånvaro leder till bristande möjligheter att hålla överenskomna försäljningsmål eller öppettider.
Vidare ber vi er kollektivt att ni, i den mån ni själva klarar det, är generösa med franchisetagarna i förhållande till fordringar ni vid var tid har på dem under tiden som denna kris pågår samt utlämnar tydliga besked hur era franchisetagare förväntas agera med anledning av Covid-19.”
Vi hoppas att våra inspel hörsammas och att hänsyn tages i dessa kristider.