Ditt medlemskap är din trygghet

Nya tekniklösningar minskar trängseln
25 maj, 2020
Ökad framtidstro i tudelad handel
15 juni, 2020
Visa alla

Nyligen överklagade Sverige Franchisetagares systerorganisation Svensk Bensinhandel ett beslut angående tobakstillstånd till Förvaltningsrätten. Kommunen hade valt att inte bevilja tobakstillstånd för två bensinstationer på grunder som inte kunde anses goda. Anledningen var några restförda skatteskulder även om medlemmarna dock obrutet över tio års tid hade drivit verksamheten utan anmärkningar i övrigt.
Förvaltningsrätten konstaterade att bolaget inte satt i system att få skattekrediter, tvärtom betalat tämligen omgående och biföll båda överklagandena. Bensinstationerna har nu tilldelats tobakstillstånd. Att inte erhålla ett tobakstillstånd för en bensinstation är likalydigt med att stänga ner verksamheten.
Genom sitt medlemskap företrädde Svensk Bensinhandel helt kostnadsfritt medlemmarna i Förvaltningsrätten. Medlemskap i våra organisationer Svensk Bensinhandel och Sveriges Franchisetagare kan vara skillnaden som gör skillnad när det gäller.