Investeringsstöd för laddningsstolpar

Tre nya Automatbutiker
24 augusti, 2020
Varning för Supportbolaget
14 september, 2020
Visa alla

I juni tidigare i år gav regeringen Trafikverket i uppdrag att fördela investeringsstöd om 150 miljoner kronor över tre år till den som vill investera i infrastruktur för snabbladdning.
Nu utlyses de första orterna där stödet kan sökas.
Stödet kommer att kunna sökas av vilka aktörer som helst i de berörda orterna och gäller snabbladdare med en effekt om minst 50 kilowatt.
Den sökande kan få hela investeringen betald av Trafikverket, men förbinder sig att upprätthålla driften själv i fem år.