Nytt stöd till enskilda företagare

RNB:s rekonstruktion
22 oktober, 2020
Ny lag om tillträdesförbud till butik
25 november, 2020
Visa alla

Regeringen beslutade den 5 november 2020 om ett nytt stöd i syfte att lindra de ekonomiska konsekvenserna av spridningen av sjukdomen covid-19. Satsningen är denna gång riktat mot fysiska personer som bedriver näringsverksamhet (enskilda näringsidkare) och vars nettoomsättning har minskat i större omfattning till följd av pandemin.
Ansökan görs via Boverkets e-tjänst som öppnar den 10 november. Stödet handläggs av länsstyrelsen, som också ansvarar för all information samt uppföljning av stödet.
Läs mer i länken till Boverket nedan: