Ny lag om tillträdesförbud till butik

Nytt stöd till enskilda företagare
6 november, 2020
Sveriges bästa telefonierbjudande för dig som medlem!
11 december, 2020
Visa alla

Regeringen föreslår en ny lag om tillträdesförbud till butik. Lagen innebär att en person kan förbjudas att få till­träde till och vistas i en butik, om det på grund av särskilda omständig­heter finns risk för att han eller hon kommer att begå brott i butiken eller allvarligt trakas­sera någon som befinner sig där. Den som bryter mot ett till­trädes­förbud döms till böter eller fängelse i högst sex månader.
Lagen föreslås träda i kraft den 1 mars 2021.

Läs mer här: