Nya restriktioner

Färre brott i handeln
7 januari, 2021
IT-brotten ökar….
28 januari, 2021
Visa alla

Regeringen utfärdar, tillsammans med Folkhälsomyndigheten, nya restriktioner redan på söndag den 10 januari. Även om vissa detaljer saknas, bör alla förbereda sig. För er som har butik bör nedanstående arbete omedelbart påbörjas (om inte er franchisegivaren tar fram andra tydliga riktlinjer):1. Bedöm er butiks utrymme och sätt att maxtak för antal kunder. Använd 10 kvm per kund som riktlinje och att alla ska kunna hålla ett avstånd om 1,5 meter mellan varandra. Räkna den yta som kunder äger tillträde till (butik och toalett etc) och räkna inte med annan yta (bakom kassalinje och lager etc). När ni gjort er bedömning, så sätt upp skyltar om max antal kunder i butik vid ingång och gärna på andra synliga ställen. 2. Spara din bedömning, du ska kunna visa upp hur denna är gjort vid en eventuell inspektion. Det är respektive Länsstyrelse som ansvarar för tillsyn. 3. Finn ett bra sätt att reglera kundflödet, exempelvis fjärrlåsa dörrar (och då ännu viktigare med informationsskyltar) eller medarbetare under rusningstid som är dörrvärd. (4). Har ni restaurang bör ni ordna borden så trängsel inte uppstår och att borden arrangeras för sällskap om högst fyra personer. Se över om bordsbeställning är att föredra om trängsel annars uppstår.