Förlängt hyresstöd

Tips på hur du behåller din kundkrets
22 mars, 2021
Franchiseavtal begärs in vid utredning om tobakstillstånd
20 april, 2021
Visa alla

Regeringen förlänger hyresstödet till att omfatta perioden januari–mars 2021. Svensk Handel är kritiskt till att stödet förlängs i samma form som tidigare och anser att stödet inte har fungerat. Det behövs stöd som snabbt når ut till hårt drabbade handlare. Regeringen har även föreslagit att hyresstödet ska förlängas för perioden april–juni.

https://www.market.se/affarsnyheter/forsaljning/svensk-handel-kritiskt-mot-forlangt-hyresstod-helt-enkelt-inte-fungerat/