Franchiseavtal begärs in vid utredning om tobakstillstånd

Förlängt hyresstöd
7 april, 2021
Tillväxt i fysiska butiker
17 augusti, 2021
Visa alla

Bild by Mostphotos

När en kommun, exempelvis för tobakstillstånd eller alkoholtillstånd, utför sin utredning kan kommunen med stöd av lagen begära in ditt franchiseavtal. Det kungör Högsta domstolen i en nyligen avgjord dom. Som branschorganisation menar vi att detta är bekymmersamt, då franchisetagaren bryter mot sin sekretessförbindelse om avtalet lämnas ut. Vid snarlika fall har vi istället föreslagit att kommunen ska kunna ta del av franchiseavtalet genom att få läsa avtalet fysiskt men att detta inte ska behöva lämnas in och därmed riskera att bli en offentlig handling. Domstolen slår fast att kommunen ensamt avgör vilket underlag de behöver för att kunna fatta ett beslut om tillstånd. Vid framtida förekommande fall då kommunen begär in ett franchiseavtal råder vi er att få ett skriftligt tillstånd från er franchisegivaren. Ni kan alltid, som vanligt, kontakta oss för enskild rådgivning i ert specifika fall. Läs mer i länken:

https://www.domstol.se/nyheter/2021/04/dom-i-mal-om-tillstand-att-bedriva-handel-med-tobaksvaror/?fbclid=IwAR1HbYixImicY4vd8E7p8K2Xd4yQyLNclYsFkGaTL3260MrN92pNYMnhi9E