Konkurserna i handeln minskar

Stölderna ökar hos handlarna
4 januari, 2022
Specsavers effektiviserar med nytt koncept
27 april, 2022
Visa alla

Trots pandemin var 2021 ett år av kraftig tillväxt i Sverige. Antalet konkurser i landet minskade med totalt 12 procent i jämförelse med 2020 och inom flera konkursutsatta branscher ökade antalet nystartade bolag, enligt UCs årliga sammanställning. Hög tillväxt, vaccin och stödåtgärder har hjälpt småföretagen igenom pandemin.  Läs mer här: