Artiklar

Här publicerar vi speciellt utvalda artiklar ur Franchise Focus:


Ur Franchise Focus nr 1, 2022:

Arken Zoo avvecklar kedjans franchiseverksamhet

I senaste utgåvan av Franchise Focus Sveriges intervjuas Arken Zoos franchisechef Tobias Lindqvist kring avvecklingen och övergången till bolagsdrift. Detta är en omställning som för närvarande pågår, där flera av Sveriges Franchisetagares medlemmar berörts.
Vad är anledningarna till att ni valt att avveckla ert franchisesystem och övergå till bolagsdrift?
— Det finns naturligtvis en bakomliggande komplexitet i hela frågeställningen. Men det som till sist drev oss till beslutet var kundlöftet, och att kunna säkerställa en enhetlig nivå i kundlöftet vid alla våra butiker i hela Sverige. Med den historiken vi har kring franchisetagarna så har vi landat i att det skulle vara väldigt svårt att genomföra allt det vi vill i det befintliga nätverket. Så därför har vi valt att övergå till central drift, säger Tobias.

Kan du utveckla mer i detalj vad svårigheterna med att säkerställa kundlöftet i det befintliga nätverket låg?
— Dels handlar det om att få ut en harmonisering av sortimenten, dels om att kunna ge den kundservice som vi förväntar inom Arken Zoo. Det handlar också framgent om en ytterligare utveckling av våra omnikanaler och e-handelsintegration inne i butikerna. Tobias kan se nackdelar med franchising beträffande att kunna vara snabbfotad: — Precis som i de flesta andra branscher behöver även zoofackhandeln snabbt kunna hantera de förändringar som sker, och en centralt driven butikskedja kan snabbare ställa om ifall det krävs förändringar i affärsmodellen och i verksamheten.
Fler aktörer har etablerats inom zoofackhandeln i Sverige under senare tid, spelar även detta in?
— Delvis har den ökade konkurrensen också en viss effekt beträffande vikten av att kunna säkerställa kundlöftet och att kunna agera snabbare kring till exempel prissättning, kampanjer och affärsmodellen i stort.

Hur upplever ni att den ekonomiska fördelningen sett ut mellan givare och tagare?
— Ser man över tid så har det generellt varit en lönsam affär för båda parter, där franchisetagarna haft väldigt god möjlighet till att skapa en bra avkastning på sin investering och tid. — Men vi ser naturligtvis framgent stordriftsfördelar genom att få in all omsättning centralt, så visst spelar den ekonomiska uppsidan också in i vårt beslut att gå över till centraldrift.
Hur ser ni på Sveriges Franchisetagares roll som företrädare för franchisetagarna i förhandlingarna med er?
— Den har varit positiv inte minst i de fåtalet fall då det uppstått anledningar till konflikt. Sveriges Franchisetagares Love von Gerttens agerande i egenskap av motpart har kunnat nyansera och hitta lösningar framåt där parterna i stället hade kunnat fastna i dialogerna. — Det positiva omdömet gäller även under en tidigare period då frågorna var mer inriktade på att utveckla vårt franchisesystem, även här skapade Sveriges Franchisetagare en bra och konstruktiv dialog rent generellt. Det underlättade för båda parter att se varandras aspekter på ett tydligare sätt vilket ledde till en så bra lösning som möjligt för båda parter, säger Tobias.

Hur har avvecklingen av franchisesystemet gått så här långt?
— Jag skulle säga att det så här långt har varit en bra process. Det är samtidigt så att det för vissa franchisetagare har inneburit en större omställning än för andra. Men i stort så har våra dialoger varit konstruktiva och båda parter har varit lösningsorienterade. I majoriteten av fallen har vi tagit över franchisetagarens verksamhet. — Det ligger i Zoo supports intresse att finna lösningar som ska bli så bra som möjligt även för våra franchisetagare, oavsett vilken väg vi tar i att avsluta samarbetet beträffande om man vill sälja av sin verksamhet eller fortsätta driva sin butik i egen regi, avslutar Tobias Lindqvist.

Finska Musti Group – med zoobutikskedjor i både Finland och Norge – förvärvade 2015 svenska Zoo Support, som var ägare av franchisekedjorna Arken Zoo och DjurMagazinet med de tillhörande varumärkena Trimmis och Vettris.
Text: Benny Söderberg.
Läs den fullständiga artikeln i Franchise Focus nr 1:.