Försäljning och avslut

Eftersom du som franchisetagare i många avseenden är beroende av din franchisegivare och dennes koncept, är det viktigt att du funderar på hur du kan kliva ur ditt avtal om förutsättningarna blir oacceptabla. Tyvärr förekommer det att franchisetagare efter ett eller två år har upparbetade skulder och inte kan ta sig ur sitt avtal med mindre än en konkurs. Ofta har man borgensåtaganden så man tvingas vara kvar och ådra sig än större skulder. Kontakta oss här så hjälper vi till.