Kontrollerad franchise för franchisegivare

Sveriges Franchisetagare granskar franchiseavtal i syfte att kunna certifiera dessa. Om ett franchiseavtal uppfyller samtliga åtta krav som Sveriges Franchisetagare satt upp får franchisesystemet använda certifieringen i sin marknadsföring och kommunikation.

Kontrollerad franchise

Sveriges Franchisetagare granskar franchiseavtal i syfte att kunna certifiera dessa. Om ett franchiseavtal uppfyller samtliga åtta krav som Sveriges Franchisetagare satt upp får franchisesystemet använda certifieringen i sin marknadsföring och kommunikation.

Vad innebär certifieringen?

Sveriges Franchisetagare granskar franchiseavtal i syfte att kunna certifiera dessa. Om ett franchiseavtal uppfyller samtliga åtta krav som Sveriges Franchisetagare satt upp får franchisesystemet använda certifieringen i sin marknadsföring och kommunikation..

Kriterier för att bli certifierad

Nedan följer de kriterier ett franchiseavtal skall uppfylla för att klara en certifiering. De franchiseavtal som granskas och klarar de stipulerade kraven korrgranskas av ytterligare en person. Om bedömningen kvarstår certifieras avtalet. Observera att det är franchiseavtalet som certifieras, inte systemet, och gör inga anspråk på att systemet därmed i övrigt är kontrollerat eller genererar lönsamhet. Vidare är det en version av franchiseavtalet som certifieras, flera franchisesystem använder idag flera versioner.

Krav

Vad som anges som krav är en övergripande rubrik som skall ge läsaren en tydlig uppfattning vad avses. Den är inte uttömmande eller begränsande. Medföljande definitioner avses att ange yttre ramar för kravet samt tydligt ange vad som avses. Definitionerna skall ge tydlig vägledning för att tredje part skall kunna genomföra en egen bedömning och skapa förutsägbarhet och transparens.

Definition

Med medföljande definitioner avses att ange yttre ramar för kravet samt tydligt ange vad som avses. Definitionerna skall ge tydlig vägledning för att tredje part skall kunna genomföra en egen bedömning och skapa förutsägbarhet och transparens.

Exempel

Med exempel följer avtalstext som skall belysa hur en text kan formuleras, men ges i båda former, således exempel för hur en accepterad text kan formuleras men också exempel på text som inte kan accepteras.

Love von Gertten

Kontakta Love för att påbörja certifieringen av ditt avtal

Love von Gertten,
biträdande direktör, ansvarig för certifiering

Tfn: 08-700 63 47
Mob: 073-073 47 41
E-mail: love.vongertten@sverigesfranchisetagare.se

Certifierade franchisegivare

Nedan följer några av de franchiseavtal som är certifierade och vitlistade enligt Kontrollerad Franchise.

Svensk fastighetsförmedling logotyp st1 logotyp Familjens jurist logotyp Polarn och pyret logotyp Gulf logotyp okq8 logotyp