Försäkringar

Företagsförsäkring med rättsskydd


Sveriges Franchisetagare har i samarbete med Trygg Hansa tagit fram en företagsförsäkring för dig som franchisetagare som även inkluderar ett rättsskydd. Det händer att rättskyddet har förhandlats bort i franchiseavtalet och att man inte inser det förrän man behöver det. För mer information, kontakta Lennart Stolpe, tfn 08 700 63 41 eller kontakta oss via mail.

Sjukvårdsförsäkring hos Länsförsäkringar

Upphandlat avtal för Sveriges Franchisetagares medlemmar

Som medlem i Sveriges Franchisetagare har du möjlighet att teckna ett fördelaktigt avtal med Länsförsäkringar.
Avtalet ger dig möjlighet att teckna tjänstepension och sjukvårdsförsäkring via ett förmånligt upphandlat avtal för dig och din personal. Alla anställda får personliga rådgivningsmöten, fysiska eller online, där vi går igenom försäkringsbehov och ger råd kring placering av tjänstepension. Sveriges Franchisetagares medlemmar har ett eget rådgivningsteam på Länsförsäkringar.
Välkommen att kontakta oss för att ta del av avtalet. sverigesfranchisetagare@lansforsakringar.se

Hur ser ditt sociala skyddsnät ut?


Företagare har samma rätt som anställda till det sociala försäkringssystemet - ersättning genom Försäkringskassan om du blir sjuk eller ska vara föräldraledig och A-kassa om du blir arbetslös. Låga inkomster i egen verksamhet, framför allt under lång tid, påverkar ditt skydd. Det är viktigt att du som företagare har ett heltäckande försäkringsskydd. Då ingen verksamhet är den andra lik, är behovet av försäkringar skiftande. För att tillgodose behovet hos våra medlemmar, har Sveriges Franchisetagare ett förbättrat avtal med SH Pension gällande Gruppförsäkring (liv-, olycksfalls- och sjukförsäkring). Gällande Sjukvårdsförsäkring har vi avtal med Länsförsäkringar, se ovan.

OBS! För dig som har en frivillig FLEX Gruppförsäkring eller Tjänstegrupplivförsäkring (TGL) hos SH Pension vill vi informera om att från och med den 1 januari 2018 byter vi försäkringsgivare för dessa två produkter från Länsförsäkringar till Bliwa. Under oktober 2017 gick information ut per post om hur du som arbetsgivare och försäkrad påverkas av bytet. I samband med bytet kommer även FLEX Gruppförsäkring att byta namn till SH Pension Gruppförsäkring.Läs mer här:

Gruppförsäkring hos SH Pension


SH Pension Gruppförsäkring (f.d FLEX Gruppförsäkring) ger ett prisvärt och flexibelt försäkringsskydd som komplement till det skydd lagar och avtal ger. Du väljer själv de delar som ska ingå och hur stor ersättning du önskar.
SH Pension Gruppförsäkring kan bestå av:

Barnförsäkring

Samhällets skydd är sämre för barn än för vuxna och de försäkringar som barn kan omfattas av genom förskola eller skola gäller oftast bara olycksfall under skoltid. Med en barnförsäkring får dina barn ett ekonomiskt skydd både vid sjukdom och olycksfall.

Livförsäkring


Om du avlider kan din familj drabbas även ekonomiskt. En livförsäkring kan ge dina närstående ekonomisk trygghet under en svår period.

Olycksfallsförsäkring


Om du råkar ut för ett olycksfall som leder till invaliditet eller medför kostnader kan en olycksfallsförsäkring ge dig ekonomisk ersättning.

Sjukförsäkring


Om du blir sjukskriven kan det vara tufft att få ihop ekonomin. Med en sjukförsäkring får du ett bra ekonomiskt komplement till samhällets stöd. Stödet är särskilt viktigt om sjukskrivningen drar ut på tiden.

Blanketter och villkor


Mer information om de olika försäkringarna hos Bliwa, ansökan och förköpsinformation hittar du hos bliwa.se/shpension

Kontakta Bliwa


Välkommen att kontakta Bliwa via mail kund@bliwa.se eller på telefon 08-696 22 80 om du har frågor.
Försäkringsgivare Bliwa Livförsäkring, ömsesidigt, org.nr. 502006-6329.

Blanketter och villkor


  • Ansökan

  • Förköpsinformation

  • Villkor

  • Kontakta SH Pension på telefon 010-471 87 70 eller via email på kontakt@shpension.se