Internt franchiseövertagande

Från anställd till delägare


Det är inte ovanligt att rekrytering av nya franchisetagare sker internt, framförallt bland mäklare. Det innebär att du som anställd har möjlighet att visa framfötterna för nuvarande franchisetagare för att i ett första steg gå in som delägare och kanske i förlängningen ta över verksamheten i sin helhet. När man är anställd så har man ofta en begränsad arbetsuppgift som man arbetar med. Blir du delägare så följer såväl nya, intressanta förmåner med men samtidigt också nya förpliktelser. Så vad är viktigt att tänka på innan man skriver på?


- Kompanjonsavtal


När du går in som delägare så måste du ofta underteckna ett kompanjonsavtal. Vad innebär det för dina möjligheter att påverka verksamheten? Hur ser möjligheterna ut för framtida option att ta över verksamheten? Hur löser ni upp förhållandet om ni vill driva verksamheten åt olika håll?


- Förpliktelser


När du går in som delägare i ett bolag så bär du också i vissa fall förpliktelser som det bolaget har ådragit sig. Hur ser bolagets franchiseavtal ut? Om det inte går bra, riskerar du dina privata pengar?


- Förbindelser


Har du andra förbindelser? I många franchiseavtal kan det finnas krav på att man ska arbeta heltid med verksamheten och inte ha några som helst intressen i konkurrerande bolag. Det kan röra allting ifrån styrelseuppdrag till aktier. I vissa franchiseupplägg så är det till och med så att du inte får ha några andra bolagsintressen överhuvudtaget, även om det kanske bara rör en familjegård eller tidigare konsultverksamhet. Är du osäker? Kontakta någon avvåra ombudsmän .