Kontrollerad Franchise

Sveriges Franchisetagare certifierar franchiseavtal

De allra flesta potentiella franchisetagare har mycket lite information om hur ett franchiseavtal bör vara utformat. På grund av sekretess och begränsade möjligheter att jämföra avtal har blivande franchisetagare små möjligheter att fatta beslut på väl grundad information.
Sveriges Franchisetagare vill genom Kontrollerad Franchise ge bättre förutsättningar för ett bättre grundat beslut samt ge franchisegivare möjlighet att certifiera sina avtal. Därmed kan de erbjuda mer transparenta avtal med en tredje parts bedömning, något som hela branschen vinner på.
Sveriges Franchisetagare granskar franchiseavtal i syfte att kunna certifiera dessa. Om ett franchiseavtal uppfyller samtliga åtta krav som Sveriges Franchisetagare satt upp som krav för att bli certifierad, får franchisesystemet använda certifieringen i sin marknadsföring och kommunikation.
Läs mer här:Kontrollerad Franchise - vitlistning av franchiseavtal