2019 års utbildningsresa gick till Kroatien!

maj 29, 2023

Innan pandemin slog till reste vi till Kroatien, för första gången tillsammans med vår systerorganisation dåvarande Svensk Bensinhandel, nuvarande Organisationen Sveriges Servicestationer (OSS).

Under det fullmatade programmet förelästes bland annat i ämnet “Din pension” där Christer Wikström, förklarade att kunskap om den egna pensionen ger framtid och frihet. Christer frågade deltagarna om de kände sig bekväma inom pensionsfrågor och möttes av ett unisont, och lite nervöst, skratt. Att ämnet var uppskattat behöver knappt sägas. Länsförsäkringar fortsatte med att berätta om pensionssparande och om det nya ramavtal för sjukförsäkring som tecknats mellan våra förbund – Sveriges Franchisetagare och Svensk Bensinhandel – och Länsförsäkringar.

Hälsa och balans

Åsa Fagerlind och Julia Liv Gedin ifrån Itrim övade oss i avslappnande under en workshop, helt i linje med deras föreläsning om hälsa och välbefinnande. De poängterade även hur viktigt det är med sunda kostvanor och att man ska tänka på energi ut- energi in.

Företagarfrågor och franchiseavtal

Erik Hedblad tog oss igenom de vanligaste frågor företagare har om företagande med familj eller kompanjoner – frågor kopplade till generationsskifte inom företag samt till matchning mellan person och franchiseavtal.

Vikten av målfokusering och feedback

Till slut fick vi lyssna till en riktig äventyrare och inspiratör- Ola Skinnarmo -som inspirerade, inte minst med att man, både som individ och som arbetsgrupp, ska utmana sina upplevda begränsningar genom mental styrka och målfokusering. Att sätta begränsningar för vad man tror att man kan är att sätta begränsningar för vad man verkligen kan.

Det viktigaste om man vill nå sitt mål var enligt Ola att man först och främst måste vilja. Den som klarar svåra utmaningar är nödvändigtvis inte bättre än någon annan. Skillnaden kan ligga i att man inte låter sig slås ner av ett misslyckande, utan man försöker igen.
Ett annat tips var att sätta upp konkreta delmål som är lättare att nå.
– Alla gillar positivt feedback, men alla är inte så duktiga på själva att ge feedback. Det kostar inget att berömma människor i din närhet, Det är enklare att förstärka bra egenskaper än att försöka ändra på de dåliga, förklarade Ola.

*Utbildningsresan 2019 till Kroatien skulle ha följts av Cypern 2020, men det blev istället Cypern 2022 efter två år med pandemi som lamslog så mycket i världen, däribland våra konvent.