Medlemsavgifter

Medlemsavgiften är uppdelad på föreningsavgift och serviceavgift.

• Föreningsavgiften är inte avdragsgill kostnad och moms får inte lyftas.
• Serviceavgiften är skattemässigt avdragsgilla och momsbelagda.

Avgifterna nedan är exklusive moms,

408 kr/år Föreningsavgift
4 380 kr/år Serviceavgift
4 788 kr/år Total Medlemsavgift


Filialer

Om du har flera franchiseavtal med samma franchisegivare, och önskar att samtliga avtal ska omfattas inom medlemskapet så tillkommer ett serviceavgiftstillägg om 1 600 kr/år/franchiseavtal.

Tillägget kan faktureras till bolaget som innehar huvudmedlemskapet, eller direkt till de olika driftsbolagen som innehar franchiseavtalen.
Endast de bolag som är medlemmar hos oss kan ta del av våra tjänster.

När du ansöker om medlemskap för flera bolag med egna franchiseavtal ska du därför ange vilket bolag som ska registreras med huvudmedlemskapet.

Faktureringsvillkor
Medlemskapet gäller per kalenderår, dvs till 31 december.
• Medlemsavgiften betalas i förskott.
• Dröjsmålsränta enligt räntelagen, debiteras på fakturabeloppet på förfallodagen.

Medlemskapet gäller per kalenderår, dvs till 31 december och skall sägas upp innan årsskiftet för att upphöra, annars förlängs medlemskapet över nästa år.

Våra stadgar hittar du här