Medlemsavgifter

Medlemsavgiften är uppdelad på föreningsavgift och serviceavgift
där serviceavgiften är en avdragsgill kostnad som är momsbelagd och får lyftas.
Avgifterna nedan är exklusive moms.

Föreningsavgift: 408 kr per år

Serviceavgift: 4380 kr per år

Filialavgift, (ej avdragsgill): 1600 kr per år

Filialavgift innebär följande:

När ett bolag tecknar fullt medlemskap hos oss men exempelvis driver flera olika enheter så kan de då välja att ansluta flera av sina enheter genom filialmedlemskap. Detta gäller även om man äger en driftsenhet ("Franchisetagare") via olika ägarbolag, och då skall ägarbolagen anses vara filialer. Rekommendationen är att man ansluter sitt holdingbolag (om man har ett sådant) som medlem och sen ansluter sina dotterbolag som filialer.
Vi hjälper endast de bolag som är medlemmar hos oss med våra tjänster.

När du ansöker om medlemskap skall du därför ange vilken som är din huvudenhet (butik/gym/restaurang/hotell osv) och det är den som omfattas av huvudmedlemskapet. Faktureringsvillkor:

Medlemsavgiften betalas i förskott. Dröjsmålsränta enligt räntelagen, debiteras på fakturabeloppet på förfallodagen.

Medlemskapet gäller per kalenderår, dvs till 31 december. Du betalar för de månader som du är medlem. Exempel: Blir du medlem i april betalar du för nio månader, dvs 1 april – 31 december.

Våra stadgar hittar du här: