Medlemsavgifter

Medlemsavgiften är uppdelad på föreningsavgift och serviceavgift
där serviceavgiften är en avdragsgill kostnad som är momsbelagd och får lyftas.
Avgifterna nedan är exklusive moms.

Föreningsavgift: 378 kr per år

Serviceavgift: 4170 kr per år

Filialavgift, (ej avdragsgill): 1600 kr per år

Filialavgift innebär följande:

När ett bolag tecknar fullt medlemskap hos oss men exempelvis driver flera olika butiker i flera olika bolag så kan de då välja att ansluta flera av sina bolag genom filialmedlemskap. Rekommendationen är att man ansluter sitt holdingbolag (om man har ett sådant) som medlem och sen ansluter sina dotterbolag som filialer.
Vi hjälper endast de bolag som är medlemmar hos oss med våra tjänster.

Faktureringsvillkor:

Medlemsavgiften betalas i förskott. Dröjsmålsränta enligt räntelagen, debiteras på fakturabeloppet på förfallodagen.

Medlemskapet gäller per kalenderår, dvs till 31 december. Du betalar för de månader som du är medlem. Exempel: Blir du medlem i april betalar du för nio månader, dvs 1 april – 31 december.

Våra stadgar hittar du här: