Medlemsavgifter

Medlemsavgiften är uppdelad på föreningsavgift och serviceavgift där serviceavgiften är en avdragsgill kostnad som är momsbelagd och får lyftas.

Föreningsavgift: 300 kr per år

Serviceavgift: 3600 kr per år

(Filialavgift: 1260 kr per år)

Faktureringsvillkor:

Medlemsavgiften betalas i förskott. Dröjsmålsränta enligt räntelagen, debiteras på fakturabeloppet på förfallodagen.

Medlemskapet gäller per kalenderår, dvs till 31 december. Du betalar för de månader som du är medlem. Exempel: Blir du medlem i april betalar du för nio månader, dvs 1 april – 31 december.

Våra stadgar hittar du här: