Odramatisk exit från Itrim efter 16 års franchise

Entreprenören Stina Karlsson har efter många år inom Itrim valt att lämna kedjan och öppna gym i egen regi under namnet Empower Wellness. Även om själva förhandlingarna inte varit så dramatiska så har det varit värdefullt med stöd och support under förhandlingarna från Sveriges Franchisetagare, inte minst på det mentala planet.

Entreprenören Stina Karlsson har alltid haft viljan till eget företagande och ledarskap. Hon jobbade tidigt i karriären som restaurangchef, parallellt med studier till bland annat hälsopedagog på GIH i Stockholm:

— Studierna tog mig vidare till USA och en master i idrottspsykologi samtidigt som jag tränade rodd med idrottsstipendium. Efter åren i USA sökte Stina sig hem till Göteborg igen, och hon började söka jobb:

— Jag stötte på en annons där ett företag, som senare skulle komma att bli Itrim, sökte franchisetagare till en nyuppstartad verksamhet. Jag insåg direkt att detta var vad jag ville hålla på med.

Itrims första franchisetagare

Hon blev 2003 den första franchisetagaren inom Itrim och fick tillfälle att vara med och utforma konceptet från grunden.

— Jag fick i samband med att jag blev franchisetagare mycket support och rådgivning av franchisekonsulten Karin Kisker (även krönikör i Franchise Focus). Det var mycket värdefullt för mig som helt grön inom franchise att få en rådgivare kring avtal, koncept och franchise som företagsform. Med åren har Karin blivit min mentor, rådgivare och vän.

Nu har Stina framgångsrikt drivit franchise inom Itrim under 15 års tid, men hon kände i samband med att avtalet skulle löpa ut att det var dags att gå vidare.

— Det var inte så dramatiskt och fanns inga former av osämja, utan jag och franchisegivaren var överens om att det bästa nu var att gå skilda vägar. Men jag kände mig inte tillräckligt kompetent till att själv sätta mig i avtalsförhandlingarna kring allt som skulle ske i samband med att jag skulle lämna kedjan.

Kontakt med Sveriges Franchisetagare

Stina kontaktade då Sveriges Franchisetagare och kom i kontakt med Olle Janrik, som kunde bistå med allt kring Stinas så kallade ‘exit’ från Itrim:

— Olle var fantastiskt bra både som rådgivare och förhandlare. Jag upplever att han ställt upp mer än han egentligen behövt ha gjort, och att han varit tillgänglig i tid och otid på alla sätt.

Inte minst på det mentala planet har hon upplevt stödet och feedbacken från Sveriges Franchisetagare som värdefullt. Att få bekräftat att ens känslor och ageranden under exit-förhandlingarna varit okej och att man inte stått helt ensam i ovisshet. I stort ser Stina gärna till de rättigheter man har i franchiseavtalet och fastnar inte gärna i enbart skyldigheterna. Även om hon har haft synpunkter på saker och ting inom kedjedriften så har hon ‘gillat läget’ och gjort det bästa av förutsättningarna.

Nystart med eget gym

Nyligen öppnade Stina upp portarna till ett nytt gym i egen regi. Förväntningarna och hennes inspriration strålar i ögonen då hon berättar om den egna firman Empower Wellness:

— Utöver traditionell gymträning ligger fokus i vår nya verksamhet även på stresshantering och kringtjänster som kostrådgivning, stressmassage och mindfullness, berättar medlemmen i Sveriges Franchisetagare Stina Karlsson. Eftersom stress både på jobbet och i privatlivet har blivit ett folkhälsoproblem upplever Stina det som mycket stimulerande att kunna erbjuda tjänster för att man ska kunna hantera stressen på ett bättre sätt:

— Alla i personalen är hälsopedagoger i botten, där kunskaper coachning och träning kring stress ingår. Vi har dessutom en stresspedagog i verksamheten som erbjuder kurser i mindfullness och meditation. Vi jobbar helt enkelt med hela människan.

Viktigt med nätverk inom franchise

Vilka råd kan du ge till andra som vill lämna sin franchisekedja?

— Man måste först och främst verkligen vara säker på att man vill gå vidare. Och om man som i mitt fall vill gå vidare och bli egen, så krävs det först och främst en del kapital. Och man måste verkligen vara hungrig och vara beredd på att jobba hårt för att lyckas etablera en helt ny verksamhet.

— Ett personligt tips är att som mig nätverka så mycket man orkar med och lyssna på och ta till sig lärdom och råd från andra duktiga och kompetenta människor, avslutar Stina Karlsson.

Text & Foto: BENNY SÖDERBERG

FÖRST PUBLICERAD I FRANCHISE FOCUS SOMMAR 2019