Våra kliniker ska vara de mest attraktiva i Sverige att arbeta på

Christoffer Strömberg är en av franchisepionjärerna i konceptet Vettris – veterinärkliniker som finns i anslutning till zoobutiker inom Arken Zoo och Djurmagazinet. Christoffer är engagerad i Vettris franchiseråd där både franchisetagare och franchisegivaren ingår, eftersom han ser det som viktigt att vara med och utveckla konceptet.

Vettris-klinikerna är välutrustade för att kunna ta hand om de allra flesta ingrepp och behandlingar som kundens husdjur kan behöva. Det rör sig om bland annat operationer, röntgen, ultraljud och förebyggande vård samt utfärdande av pass inför resa. Sedan begynnelsen 2012 har kedjan vuxit till 11 butiker runt om i Sverige, och Christoffer driver franchise för två av dem, en i Eskilstuna, och en i Nyköping vilken vi för dagen besöker.

– Vårt familjeföretag har varit delaktiga i skapandet av konceptet tillsammans med givaren Musti group. Man kan säga att vi från början gick in som pilotbutik i anslutning till vår Arken Zoo-butik i Nyköping. Min mor hade tidigt visionen att skapa en slags fullservicebutik för husdjursägare — inklusive trim och rehab.

Omstyrning av verksamheten

Sedan Christoffer kom in i familjeföretaget under 2014 så har man alltmer styrt in verksamheten mot veterinärklinikerna, och öppnade följaktligen ytterligare en Vettris i grannstaden Eskilstuna med buller och bång under 2019:

— Vi har nu även sålt själva Arken Zoo-butiken vidare för att kunna fokusera mer på våra kliniker framgent, även om vi så att säga fortfarande huserar inom samma tak. Och vi har förhoppningen att kunna öppna fler Vettris-kliniker i framtiden och tror att affärsidén med den mindre kliniken intill butiken ger oss en personlig prägel och en närhet till kunderna.

En stor utmaning i verksamheten är att hitta rätt typ av personal som ska passa in i verksamheten. Här krävs engagerad och kompetent personal bestående av receptionist, veterinärer med specialintresse, legitimerade djursjukskötare och djurvårdare.

— Eftersom det hos oss handlar om mindre kliniker så har jag som regel två till tre anställda veterinärer på varje klinik och ytterligare en till två djurskötare och djurvårdare. Det råder brist på veterinärer så det är viktigt att man ser till att de får vara fokuserade på sin uppgift och praktisera.

— Det handlar också om att jag som verksamhetschef ser till att fördela ansvaret och hitta rätt balans på kliniken, inte minst eftersom veterinären även har ett eget ansvar i sin legitimering.

Arbetsmiljö och feedback

Vad är mest aktuellt på era kliniker för närvarande?

– Jag har stort fokus på att skapa bästa tänkbara arbetsmiljö. Vi siktar högt och strävar efter att göra klinikerna till de mest attraktiva i Sverige att arbeta på. Man ska som anställd hos oss uppleva att man kompetensutvecklas och att man deltar i företagets utveckling parallellt med bra balans mellan arbete och fritid. För även om vi kommer växa som organisation, så ska det fortfarande vara nära till att få sin röst hörd.

Som exempel mäter man inte endast kundernas upplevelse av besöket, utan även personalen får ge en kort feedback kring arbetsdagen genom ett enkelt mätverktyg och ett knapptryck på glad eller ledsen gubbe. Tanken är inte alls dum, med tanke på att det inte sällan kan upplevas som en allt för hög tröskel att i tid och otid gå in till chefen med dagliga mindre bekymmer. Här får Christoffer en anonym och direkt indikation varje dag:

— Jag får ett intryck av de anställdas känsla av arbetsdagen och kan korrelera det med kundernas motsvarande reaktioner av besöket. Jag tycker att detta är superviktigt och kommer jobba vidare systematiskt med detta.

Vettris franchiseråd för franchisetagare och franchisegivare

Christoffer engagerar sig även i Vettris franchiseråd, i vilket både klinikchefer (franchisetagare) och franchisegivaren ingår, eftersom han ser det som viktigt att vara med och utveckla konceptet:

— Vi går nu vidare in i en ny fas i och med att vi växer, och därför behöver vi ta del av stordriftskedjans fördelar på flera plan, bland annat vad gäller samverkan, marknadsföring och arbetsmiljö. Vi behöver även lära av veterinärkedjor i andra europeiska länder som Storbritannien och Tyskland där man hunnit längre.

Hur fungerar relationen i övrigt med givaren?

— Den fungerar bra, även om det under de första åren var en del ’läppstift på grisen’. Jag upplever numera att man verkligen vill vidareutveckla konceptet som sådant och att man är lyhörd inom kedjan gentemot oss franchisetagare. För klinikernas del har det varit en påtaglig ’Corona-effekt’ i positiv bemärkelse rent affärsmässigt. Något som hänger samman med att allt fler skaffat husdjur under pandemin, kanske som tidsfördriv under isoleringen.

— Som nybliven djurägare har man inte alltid full koll och vänder sig ofta till oss för support. Vi har en viss oro inför vad som kommer hända för husdjuren då de flesta efter pandemin kommer återvända till jobbet som vanligt igen. Detta behöver vi vara förberedda på så gott det går. Samtidigt så har man som entreprenör och arbetsgivare dessutom en allmän oro för vad som kommer att hända avseende pandemin framöver ifall personalen blir sjuk och så vidare. Men vi har tack och lov varit relativt förskonade så här långt.

Medlemskapet i Sveriges Franchisetagare

Vi samtalar om medlemskap i Sveriges Franchisetagare och Christoffer förklarar att familjeföretaget varit medlemmar i alla år.

— Men vi förstod inte riktigt medlemsnyttan förrän vi hamnade i trubbel. Och då fick vi otroligt mycket hjälp. Och med tiden så har det hela utvecklats till en nära och personlig medlemsservice som dessutom bidrar till både personlig och entreprenörsmässig utveckling. Inte minst utbildningsresorna ger möjlighet till värdefulla möten med företagare inom andra kedjor, i tydlig kontrast till interna kick-offer. Jag vill påstå att medlemskap i Sveriges Franchisetagare verkligen ger mycket ’Bang for the Buck!’ avslutar Christoffer Strömberg med ett stort leende.

Text & Foto: BENNY SÖDERBERG

FÖRST PUBLICERAD I FRANCHISE FOCUS SOMMAR 2020