Vi fick hjälp hela vägen i hyrestvisten!

Linn och Christian Henke gick 2016 in som franchisetagare i dåvarande klädbutikskedjan JC och tog över butiken i Farsta centrum strax utanför Stockholm under en orolig tid. En tid efter övertagandet gick JC med dess 30-talet butiker som bekant i konkurs med skulder på 160 miljoner kronor.
— Visst kände vi till att det var tuffa tider för kedjan, men trodde inte att det skulle gå så illa, säger Christian Henke, som numera är tillsammans med sin fru Linn franchisetagare inom nya kedjan Jeanbolaget som består 32 butiker. Alla butiker drivs av egna aktiebolag och många är gamla franchisetagare till JC, men inte alla.

Vid konkursen drevs ett tiotal av butikerna som franchise, och franchisetagarna kontaktade gemensamt Sveriges Franchisetagare vid detta tillfälle:
— I samband med rekonstruktionen under 2016 och efterföljande konkurs 2019 uppstod tvister kring franchiseavtalen. Vi behövde juridisk hjälp då franchisegivaren ställde en massa krav enligt avtalet gentemot oss franchisetagare, trots att kedjan inte kunde upprätthålla dess egna förpliktelser, säger Linn.

Tvist om lokalhyran

För Christian och Linns del handlade tvisten gentemot givaren främst om att man sedan övertagandet hade betalat lokalhyran enligt avtal till JC. Till saken hör att JC stod för hyreskontraktet och att kedjan i sin tur skulle ha betalat hyran till hyresvärden Atrium Ljungberg.

— Det uppdagades att de hundratusentals kronor som jag och Christian betalat till JC i andrahandshyra, aldrig hade gått vidare till hyresvärden, pengarna behölls helt enkelt av JC.

Sveriges Franchisetagares Love von Gertten, som representerade Linn och Christian i ärendet mot givaren, kommenterar:

— I det skede då vi kopplades på i ärendet var det tydligt att Linn och Christian befann sig i en extremt utsatt situation. De riskerade att tvingas lämna lokalen, fast de själva hade gjort rätt för sig. Istället för att betala hyran till hyresvärden, så ‘lånades’ hyrespengarna i själva verket ut till en part som var i obestånd — ett faktum som gör det hela ännu värre.

— När man hamnar i en situation som Linn och Christians så är det viktigt att snabbt få en överblick kring hur möjligheterna ser ut för att inte riskera att bli vräkt från lokalen, lägger Love till.

Sveriges Franchisetagare uppnådde förlikning

I slutändan gick givaren med på att sluta en förlikning och Linn och Christian kunde därmed gå över till franchise inom Jeansbolaget. De fick även överta hyreskontraktet för lokalen i Farsta centrum.

Som vi tidigare nämnde är Linn och Christian idag franchisetagare inom Jeansbolaget. Vi undrar nyfiket hur allt fungerar:

— Kedjan består av 32 franchise och vi trivs mycket bra här, det känns kanonbra! Man kan säga att en av kedjans främsta fördelar är att vi franchisetagare fritt får köpa in de produkter vi själva vill sälja — detta är mycket bra beträffande våra möjligheter till lokalanpassning, säger Christian.

Medlemskapet i Sveriges Franchisetagare ger trygghet

Idag är Linn och Christian tacksamma för den hjälp de fick, och får genom medlemskapet i Sveriges Franchisetagare:

— Vi upplever medlemskapet lite som att ha en försäkring för sitt företagande och med ingångna avtal och så vidare. Att ha en första instans att vända sig till ifall något går snett kring det mesta i verksamheten är en jättestor trygghet. Och att kunna få allt förklarat beträffande innehållet i franchiseavtalet är extra värdefullt och något vi kan rekommendera alla nuvarande och blivande franchisetagare.

Text & Foto: BENNY SÖDERBERG

FÖRST PUBLICERAD I FRANCHISE FOCUS SOMMAR 2020