Alla goda ting är tre

december 19, 2023

En fungerande franchisenhet vilar på tre ben, nämligen koncept, läge och franchisetagare. När Sveriges Franchisetagare blir kontaktade på grund av lönsamhetsproblem går det alltid att härröra skälet till något av de tre benen eller en kombination av dessa. En pall med tre ben står alltid stabilt, även om underlaget är lite ojämnt, och samma sak är det med en fungerande franchisedrift.

 

Konceptet måste bära

Ett franchisekoncept ska vara beprövat och visa lönsamhet. Det innebär att konceptet ska ha tydlig paketering och rutiner för hur man ska leverera. Men konceptet ska också erbjuda stöd, utbildning, marknadsföring och i förekommande fall stordriftsfördelar av inköp. Typiska konceptfördelar för exempelvis tjänstesektorn såsom Länsförsäkringar, Fastighetsbyrån och Anticimex, är stöd inom process, avtal och compliance – kunskap som annars är svår att upparbeta för en liten företagare. Inom retail och restaurang såsom Specsaver, Reitan och O’Learys, behövs stöd inom rutiner, LEAN och inköp. Driftkunskap som är avgörande för att säkerställa tillräcklig täckningsbidrag för verksamheten.  

Läge, läge, läge

Läge, eller för tjänstesektorn distrikt, är ofta avgörande för att bära en franchiseenhet. När konceptet i övrigt fungerar och kanske flera franchisetagare inte lyckas, så kan läget vara fel eller inte tillräckligt. Försäljning eller kundunderlag kan ibland också avslöja att läget är undermåligt för att bära en franchiseenhet. Vissa franchisesystem erbjuder exklusivitet och detta är särskilt vanligt inom tjänstesektorn. Inom retail och restaurang kan ibland för geografiskt näraliggande etableringar skapa lönsamhetsproblem. Näthandel kan också påverka den fysiska möjligheten att bedriva franchise. 

Förståelse för villkoren

En av fördelarna med franchise är att man använder duktiga entreprenörer med lokal marknadskännedom som också tar en del av affärsrisken. Franchisetagaren ska i grunden vara entreprenör. Vissa system attraherar i första hand livsstilsmänniskor som förvisso brinner för verksamheten, men som inte har fokus på resultat. Grunden för all företagsamhet är förståelse och viljan att verksamheten ska göra ett positivt resultat. Men det finns också en balans i entreprenörskapet inom franchise. Franchisetagaren behöver förstå villkoren för att bedriva just franchise, att följa ett koncept och att överlämna en del strategiska beslut till konceptägaren.  

Vi summerar:

Både som franchisegivare och franchisetagare bör man vara medveten om denna treenighet. Ska man kliva in i ett nytt franchisesystem kan man med fördel försöka identifiera de tre benen och fundera hur de bär sig.  

 

 

Bli medlem

Som medlem får du tillgång till en mängd olika förmåner såsom rådgivning, avtalsgranskning, förhandlingar och problemlösningar. Dessutom får du tillgång till många olika ramavtal och möjlighet att delta i utbildningsresor.