Att köpa en franchiseverksamhet

december 10, 2023

Ett vanligt sätt att komma in i världen av franchising är att köpa en verksamhet som en befintlig franchisetagare redan bedriver. Det finns fördelar, som att man har relevanta historiska data som man kan veta hur konceptet kan prestera i den aktuella miljön. Men ärver också den gamla verksamhetens rykte – på gott och ont. Några frågor bör du ställa dig innan du köper en franchiseverksamhet, och vi har listat dem nedan.

Inkråm eller Aktiebolag?

Du kan i grunden förvärva en franchiseverksamhet, antingen genom att köpa det aktiebolag som har bedrivit franchising, eller genom att köpa det så kallade inkråmet från den säljande verksamheten till ett aktiebolag som du själv äger. Att köpa inkråmet innebär att du övertar exempelvis hyresavtal, personal (förutom den gamla ägaren) och lager men du köper detta till ett bolag som du själv äger.

Det absolut vanligast brukar vara en inkråmsöverlåtelse. Skälet till detta är att främst att utifrån köparens perspektiv är det en god idé att slippa risken som kan komma med att köpa ett aktiebolag. Att köpa aktierna i ett aktiebolag är både att ta över ägandet, men även förpliktelser (läs: skulder och stämningar) som de bolaget kan ha ådragit sig – oavsett om du känner till dem eller inte innan överlåtelsen.

 

Företagsbesiktning

Att göra en enklare due diligence (det vill säga en besiktning av företaget), är väldigt viktigt – och extra viktigt om du köper aktiebolaget. Det handlar om att skapa en så djup insikt som möjligt i verksamheten, att ge ett så gott underlag som möjligt för dig som köpare så att du gör en god affär och inte köper grisen i säcken.  Stora företag brukar göra denna med hjälp av en advokatbyrå, och för köp av en mindre verksamhet kan det räcka med en mindre besiktning av verksamheten, framförallt om du köper inkråmet.

Som ett minimum vill du få insyn i om intäkter och löner är korrekta, och vilken arbetstid som behöver läggas ned i verksamheten, vilka förpliktelser som finns gentemot anställda, samt insyn i lokalens och inventariernas tillstånd.  Desto bättre information, desto bättre underlag har du för värdering av verksamheten.

 

Godkänner Franchisegivaren överlåtelsen?

I de allra flesta franchiseavtal är franchisetagare förbjuden att utan tillåtelse överlåta hela eller delar av franchiseverksamheten. Därför måste du vara beredd på att även om du skulle träffa en överenskommelse med nuvarande ägare av franchiseverksamheten kan det vara så att Franchisegivaren vill göra bakgrundskontroller, och även intervjua dig som köpare. Om du inte uppfyller kriterier som Franchisegivaren har, givet vad som framgår av franchiseavtalet, har Franchisegivaren en möjlighet att stoppa överlåtelsen. Det kan också vara så att Franchisegivaren har option, och då väljer att själv köpa verksamheten till den fastslagna köpeskillingen.

 

Övertar du nuvarande franchiseavtal eller skriver du ett nytt?

Det är viktigt att komma ihåg att inget resultat en franchiseverksamhet uppnår sker i ett vakuum, utan en central del av de utgifter som en franchiseverksamhet kommer ha är kopplade till franchiseavtalet.

Därför är det viktigt att förstå att om du värderar en verksamhet som gjort ett visst resultat på ett avtal med en avgift av 6%, och du sen blir erbjuden ett avtal med en avgift på 8% – så kommer du få svårt att på kort sikt upprepa det resultatet du betalade för. Du behöver tidigt få reda på om en överlåtelse kommer tillåta dig att bedriva franchiseverksamheten med samma avtal som den tidigare franchisetagaren, ett nytt avtal med samma villkor, eller ett nytt avtal med nya villkor.

 

Har du fått en professionell värdering?

Baserat på företagsbesiktningen och avtalet så är det för både köpare och säljare viktigt att få en rimlig värdering av verksamheten. Därför måste en korrekt rensning av verksamhetens finanser göras, och korrigera för eventuella avvikelser i förhållanden till kostnadsmassa och lönestruktur och eventuella parallella intäkter för att få fram en rättvisande köpeskilling. Denna bör göras av någon som kan både franchiseföretagares ekonomi och avtalsstruktur. Vi tillhandahåller detta här: Värdering av Franchiserättighet.

 

Bli medlem

Som medlem får du tillgång till en mängd olika förmåner såsom rådgivning, avtalsgranskning, förhandlingar och problemlösningar. Dessutom får du tillgång till många olika ramavtal och möjlighet att delta i utbildningsresor.