Företagare ofta för lågt försäkrade vid skada eller sjukdom

mars 12, 2023

Bland egenföretagare finns det ofta stora skillnader mellan hur mycket man är försäkrad jämfört med hur man borde vara försäkrad för att ha ett bra skydd vid eventuell sjukskrivning/skada. Det förekommer tyvärr att företagare är för lågt försäkrade just vid sjukskrivning. Det är viktigt att ha en sjukförsäkring på rätt nivå i händelse av sjukskrivning. Det kan även vara en bra idé att ha en sjukvårdsförsäkring. Det händer ofta att sjukförsäkring och sjukvårdsförsäkring blandas ihop trots att de ger helt olika skydd. Via vårt avtal med Länsförsäkringar har ni möjlighet att få hjälp med att säkerställa att ni är korrekt försäkrade.

Sjukförsäkringen täcker delar av lönen utöver Försäkringskassans ersättning om man blir långtidssjukskriven Det är vanligt är att man försäkrar mellan 90-108% av sin lön totalt. Försäkringskassans ersättning innebär ofta en rejält minskad inkomst, medan utgifterna fortsätter att vara konstanta. Det är därför sjukförsäkringen är så viktig som komplement då den toppar upp din sjukersättning så att du kan fortsätta leva som tidigare ekonomiskt. Som mest kan man kompensera sig för 108% av lön för att även kompensera sig för en del av en annars förväntad utdelning.
Sjukvårdsförsäkringen ger en snabb vård/operation vid behov och ser till att minska antal dagar man behöver vara sjukskriven. Hjälp finns här att få för både fysiska och psykiska besvär. Utöver det så finns det ett chefsstöd att tillgå. Garantitiderna inom sjukvårdsförsäkringen är förmånliga och det krävs liten administration från er sida eftersom Länsförsäkringars vårdförmedling administrerar alla vårdtillfällen.

Vill ni se över ert försäkringsskydd, så boka in ett möte i nedan länk. Mötet är helt förutsättningslöst och ni får en jämförelse med nuvarande lösning. Vårt eget rådgivningsteam består precis som tidigare av Fredrik Sandgren, Andreas Östlund och Filip Wallin. https://forsakringsradgivarna.valei.com/

Bli medlem

Som medlem får du tillgång till en mängd olika förmåner såsom rådgivning, avtalsgranskning, förhandlingar och problemlösningar. Dessutom får du tillgång till många olika ramavtal och möjlighet att delta i utbildningsresor.