Expertens tips till Mäklare

augusti 31, 2023

Sveriges Franchisetagare har under åren stöttat 1000-tals mäklarkontor som haft sin verksamhet inom ett av de många franchisesystem som finns. För många har resan varit väldigt lönsam, men för andra har det blivit tuffare. Så vad är de fem viktigaste tipsen för en blivande franchisetagare inom Mäkleri?

 

  1. Säkra ditt område

I ditt franchiseavtal så skall det område där du skall sälja omgärdas av en områdesexklusivitet. Syftet med detta är att området som du börjar upparbeta marknadsandel på inte kan delas ut till en annan franchisetagare, alternativt bearbetas av franchisegivaren själv. Det som i regel är en fungerande uppdelning är att andra parter i samma system inte aktivt skall få marknadsföra sig i samma marknadsområde som du har. Rättigheten till område är också väldigt viktig att ha den dagen du vill sälja ditt franchiseföretag.

  1. Välj rätt system

Många mäklerisystem (Svensk Fastighetsförmedling, Fastighetsbyrån, Länsförsäkringar m.fl.) kan på ytan se likadana ut, men skiljer sig åt. Avtalen innehåller skillnader liksom marknadsföring och tilläggstjänster. Dessutom skiljer sig företagarkulturen i olika system. Förhör dig bland blivande kollegor om hur franchisesystemet fungerar i praktiken innan du skriver på ditt första avtal och jämför olika avtalsupplägg.

  1. Kontrollera dina kostnader

Vilka kostnader ingår i franchisesystemet? Och framför allt – vilka kostnader kan franchisegivare löpande tillföra genom olika kryphål i franchiseavtalet under tidens gång? Mäkleri skiljer sig inte från annat företagande, att ha god kostnadskontroll är precis lika viktig som alla objekt man förmedlar och detta kan utgöra skillnaden mellan en lyckad franchiseverksamhet och en som går på knäna.

  1. Gå igenom ditt avtal på förhand

Det är ingen hemlighet att franchiseavtalet är spelreglerna för din franchiseverksamhet. För även om du som franchisetagare har många avtalspartners, så är ingen lika viktig som din blivande franchisegivare. Det är därför god praxis att få sitt franchiseavtal granskat av en expert på förhand så att du kan identifiera risker, och på förhand välja att skydda dig mot dessa. I vissa lägen innebär det att man för en dialog med franchisegivaren eller välja ett annat franchisesystem. Som ett exempel – det är vanligt med konkurrensklausuler och de kan ha en väldigt stor påverkan på dina framtida möjligheter, men omfattningen varierar. Se gärna Sveriges Franchisetagares Avtalsgranskning för hjälp inom frågan.

  1. Se över dina optioner

Områden för mäklande är lika med möjlighet till affär. Om möjligt, försök därmed att få till optioner i franchiseavtalet. Optionen kan både vara av typen som ger möjlighet att förlänga det nuvarande avtalet, eller option på ytterligare områden. Här bör det också i så fall regleras i vilken mån parterna anser det vara lämpligt med ytterligare fysisk etablering i området som optioneras ut eller vilka andra krav som kan finnas.

Lycka till med din franchiseverksamhet, och kom ihåg att medlemskap i Sveriges Franchisetagare är en god försäkring att ha under din tid som franchisetagare!

 

Bli medlem

Som medlem får du tillgång till en mängd olika förmåner såsom rådgivning, avtalsgranskning, förhandlingar och problemlösningar. Dessutom får du tillgång till många olika ramavtal och möjlighet att delta i utbildningsresor.