Förstå franchiseavtalet för rätt försäkringsskydd

februari 22, 2024

När du driver verksamhet är en av de mest grundläggande skydden en företagsförsäkring som du bör teckna absolut senast den första verksamhetsdagen. Flera försäkringsbolag och branschorganisationer kan hjälpa till med att hitta rätt försäkring, men det är också vanligt att franchisegivaren upphandlar en försäkringslösning åt sina franchisetagare. Rätt skött ger detta både en anpassad och billigare försäkring. I flera franchiseavtal kan det dessutom regleras att du som franchisetagare måste avropa, den av franchisegivaren, upphandlade försäkringen.

En företagsförsäkring innehåller flera moment. Förutom att försäkra lokal, inventarier, lager och lösöre, ingår oftast moment för ansvar och rättskydd. De senare momenten är viktiga men ibland förbisedda.

När det statligt ägda Apoteket, i kölvattnet av avregleringen, skulle övergå till franchisedrift så uppkom en cynisk men också tragisk situation. Apoteket hade varit överoptimistiska i sina kalkyler och förseglat högre omsättning än det faktiska utfallet för många enheter. En av dessa franchisetagare, som också var medlem i Sveriges Franchisetagare, valde efter långa förhandlingar att stämma Apoteket och sin franchisegivare. När Sveriges Franchisetagare förberedde en stämningsansökan gick vi också igenom försäkringsbrevet för att kunna avropa medlemmens rättsskydd. Den försäkring som Apoteket upphandlat, och genom avtal tvingat franchisegivaren att teckna, hade undantagit rättskydd vid tvist med franchisegivaren. Alltså, försäkringen som skulle täcka ombudskostnader vid en tvist var bortskriven om tvisten var med Apoteket. Undantaget var medveten framförhandlat av Apoteket. Den part som mest sannolikt en franchisetagare skulle kunna hamna i tvist med var således undantagen. Apoteket förklarade sitt upplägg med att franchiseavtalet inte förbjöd att upphandla ytterligare försäkringsskydd.

Den här typen av avtalskonstruktioner är inte helt ovanliga. Det är därför, som alltid, viktigt att läsa igenom och förstå ditt franchiseavtal.

Bli medlem

Som medlem får du tillgång till en mängd olika förmåner såsom rådgivning, avtalsgranskning, förhandlingar och problemlösningar. Dessutom får du tillgång till många olika ramavtal och möjlighet att delta i utbildningsresor.