Franchisesystem kräver oftast mognad

december 4, 2023

Om du som blivande franchisetagare funderar över om din tilltänkta franchisegivare är seriös och kommer att kunna leverera allt det stöd som förväntas, kan du börja med att titta på franchisesystemets historia.

Den största skillnaden med att bli franchisetagare, jämfört med att driva en egen verksamhet, är att du ska få tillgång till en beprövad affärsmodell. Oftast i kombination med ett känt varumärke, support i din drift och centralt upphandlade produkter och tjänster. Det här betalar du en franchiseavgift för. Din verksamhet ska i princip vara nyckelfärdig dag ett, din risk ska vara förutsägbar och franchisegivaren ska kunna presentera trovärdig finansiell information.

Viktiga kontrollpunkter för dig som blivande franchisetagare

Sveriges Franchisetagares erfarenhet är att många nya system inte klarar av att leverera alla sina åtaganden. Och just därför är det viktigt att titta hur systemet klarat sig de senaste åren. Några av de kontrollpunkter du som blivande franchisetagare bör ta reda på är:
– Hur ser franchisegivarens ekonomi ut och hur har den utvecklats de senaste åren?
– Hur ser systemets handböcker och inköpsorganisation ut?
– Hur ser resultatet för andra franchisetagare ut?

Det finns flera andra frågor man bör ställa innan man ingår ett bindande franchiseavtal, men redan med de ovanstående kontrollpunkterna kan man snabbt avgöra om det tilltänkta franchisesystemet kan leverera sina grundläggande åtaganden. Varje franchisesystem behöver upparbeta en viss nivå av affärs- och driftskunskap för att klara av att vara franchisegivare och där kan historiken vara en bra fingervisning.

Förhandla en exit-klausul

Betyder det då att man inte ska ingå avtal med ett nytt franchisesystem? Nej, det behöver det inte alls betyda men man bör då förstå att man själv kommer bidra med systemets utveckling och ställa krav därefter. Exempelvis bör man dokumentera hur parterna ska göra om budgeten inte nås, om utlovat stöd inte levereras och kanske viktigast av allt – att du som franchisetagare är mycket försiktig att skriva på några borgensåtaganden och förhandlar en exit-klausul. En exit-klausul innebär en uppgörelse hur och under vilka villkor du kan lämna franchiseavtalet, och detta blir särskilt viktigt om dina risker är svåra att förutse.

Bli medlem

Som medlem får du tillgång till en mängd olika förmåner såsom rådgivning, avtalsgranskning, förhandlingar och problemlösningar. Dessutom får du tillgång till många olika ramavtal och möjlighet att delta i utbildningsresor.