Ny eller gammal Franchisekedja?

januari 10, 2024

Under de senaste åren har nya franchisesystem såsom Dog Bakery, Lakritsroten, Bröllopsverket och N3rds Bar skaffat franchisetagare. Dessa kedjor skiljer sig mycket från traditionella stora franchisekedjor som Länsförsäkringar, Pressbyrån, Coop och Fastighetsbyrån.

De förstnämnda är mindre organisationer som slår sig fram med på en tuff marknad och som försöker växa med franchise, de andra är jättar som redan har stora mängder franchisetagare samt miljoner investerade i sina respektive varumärken.

Så vad passar dig som blivande franchisetagare? Vi listar några av de skillnader du kan förvänta dig baserat på om du söker dig till ett gammalt eller nytt franchisesystem.

Förväntan på service

I ett franchisesystem som har funnits länge, så skall man rimligen kunna ha förväntan på att alla processer och handböcker skall vara välutvecklade och beprövade. Ekonomiska spörsmål skall rimligen kunna hanteras i tid och organisationen för att serva franchisetagarna bör vara rapp och svara i rimlig tid vid problem.

I ett nytt franchisesystem så är det inte sällan så att franchisegivaren består av en person, snarare än en organisation. Det ger både upp och nedsidor, på den negativa sidan så kan du inte förvänta dig att servicen och processerna skall vara lika välutvecklade. Däremot så brukar beslutsvägarna och flexibiliteten kunna vara större i ett mindre franchisesystem.  Med detta sagt så skall man alltid på förhand ta den dialogen med franchisegivaren, då det varierar mellan system och det finns inga garantier för att servicen fungerar bra i stora franchisekedjor.

 

Förväntan på inflytande och frihet

Föga förvånande – desto mer ett franchisesystem lutar åt ”hard franchise”, det vill säga höga krav på likriktning mellan alla enheter inom franchisekonceptet, desto mindre inflytande till dig som franchisetagare. I regel är ”hard franchise” vanligare i större franchisesystem, och ditt inflytande som franchisetagare kommer vara litet då du endast utgör en liten del av den totala affären. Chansen att du får göra avvikelser i förhållande till sortiment eller tjänsteutbud är låg. Om du däremot är den första franchisetagare till en nybliven franchisegivare finns möjligheten till större inflytande över processer, sortiment och egen variation på just din enhet, framförallt om det är en dialog som är tagen innan samarbetet påbörjats.

 

Förväntan på stordriftsfördelar

Som namnet antyder så skall stordriftsfördelar inom franchise ge en ”fördel” genom ”stordrift”. I praktiken ska det innebära att franchisesystemet upphandlar en stor volym för att parterna i systemet även enskilt skall få en fördel i förhållande till om franchisetagaren upphandlat varorna eller tjänsterna själv och den fördelen skall i regel vara knuten till pris, kvalitet eller leveransvillkor. Med detta sagt finns det många franchisesystem som utlovar stordriftsfördelar utan att kunna leverera det, ibland så är det styrt så att de stordriftsfördelar som skapas inte fördelas rättvist mellan parterna (därav vikten att låta en sakkunnig gå igenom ditt franchiseavtal).

I ett nytt och litet franchisesystem så kan du dock inte ha någon förväntan på stordriftsfördelar, helt enkelt för att det inte är frågan om någon stordrift. Sen skall man kunna ha förväntan på att systemet, utifrån sina förutsättningar, gör sitt bästa för att uppnå bästa möjliga villkor med de förutsättningar som råder. Här bör man återigen se vilka garantier som franchiseavtalet ger.

 

Förväntan på kostnad / avgifter

Äldre franchisesystem, som har bra upphandlade stordriftsfördelar, god servicenivå och ett känt varumärke kan med all rätta ta ut en högre avgift. Den avgiften som betalas skall naturligtvis motsvara det värde som franchisetagaren erhåller.

Nyare franchisesystem har i regel inte samma starka varumärke eller struktur. Här bör också förväntan (eller krav) från franchisetagaren vara att kunna erhålla en lägre avgift till dess att franchisegivaren fullt ut kan leverera värdet av en högre avgift.

 

Slutsats:

Vill man ha ett system som har hållit över tiden, som kan ha prövats på olika marknader, i både bra och dåliga tider, där franchisegivaren innehar ett varumärke som har en bred kännedom i Sverige, så bör du som franchisetagare satsa på ett stort och erfaret system. Med det kommer dock alltid vissa nackdelar. Chansen att du kommer få någon form av inflytande på hur verksamheten styrs, inflytande på sortiment eller marknadsföring är i stort sett obefintligt. Du har ett koncept och det är precis vad du köper.

I små och nya franchisesystem så är chansen större både till att du kommer kunna få visst inflytande, helt enkelt för att din andel av den totala värdet som kedjan genererar är så mycket större.

Det är viktigt att komma ihåg att även om större kedjor har bättre möjligheter att skapa stordriftsfördelar, så betyder inte det att alla dessa kommer dig tillgodo. Det kan finnas gott om mindre kedjor som levererar bättre villkor, trots mindre volym. Därför så bör man alltid se över vad som bestäms i franchiseavtalet.

Dessutom kommer det finnas andra saker som i slutändan kommer avgöra om din franchise blir ett bra beslut eller inte, exempelvis om konceptet du valt fungerar på den marknad du etablerar dig på. Har du frågor kring ditt franchisesystem, så har du vårt nummer här.

Bli medlem

Som medlem får du tillgång till en mängd olika förmåner såsom rådgivning, avtalsgranskning, förhandlingar och problemlösningar. Dessutom får du tillgång till många olika ramavtal och möjlighet att delta i utbildningsresor.