Vad är standarden för Franchiseavtal?

februari 15, 2024

Vad är egentligen ett bra franchiseavtal? Finns det en sådan att hitta när franchise kan sträcka sig ifrån mäklarfirmor till gymverksamhet?

För sju år sedan så startade Sveriges Franchisetagare en certifiering av franchiseavtal som heter Kontrollerad Franchise. Syftet var att visa att det går att ha franchisesystem som bygger på en förutsägbarhet i avtalet för båda parter, och där franchisen fungerar. Helt enkelt att ge goda exempel inom branschen som fler kan efterfölja, som ger en större trygghet för franchisetagarna och därmed en större attraktionskraft för franchisekedjan.

När vi startade processen ett år innan lansering gick vi igenom cirka 120 olika franchiseavtal. Av dessa så var det endast en handfull som mötte kriterierna för att kunna bli certifierade.

Så varför är det viktigt med certifierat avtal?

I ett certifierat avtal så stämmer vi av ett antal olika kriterier i franchiseavtalet

  1. Det skall vara skrivet på svenska, och svensk lag skall gälla
  2. Franchisegivaren ska inte själv kunna ändra på spelreglerna, gällande exempelvis kostnader under avtalet
  3. Franchisegivaren ska inte ha rätt att teckna avtal i Franchisetagarens namn
  4. Franchiseavtalet ska inte innehålla inköpstvång att köpa vissa volymer av varor
  5. Franchisegivaren skall erbjuda sig att återköpa varulager vid avtalets slut
  6. Konkurrensklausulen skall vara avgränsad
  7. Tvistelösning skall kunna ske utan obegränsad kostnad
  8. Personlig borgen ska vara begränsad till 3 prisbasbelopp

Poängen med de här kriterierna är att i ett avtal man som franchisetagare skriver på och där man lägger hela sin tid, så ska man ändå kunna ha en viss förutsägbarhet och inte riskera mer än vad nöden kräver.

Utifrån Sveriges Franchisetagares sida så kan vi aldrig garantera att en enskild franchise kommer bli en bra ekonomisk affär. Det finns för många faktorer som påverkar detta. Det vi däremot kan göra är att se till att våra franchisetagare kliver in i franchisekedjor med avtal som ger en legal förutsägbarhet och där inte ena parten kan skriva om regelboken halvvägs in i samarbetet.

Under “För Franchisetagare” beskriver vi inte bara kriterierna, utan även vilka Franchisegivare som idag klarar kvalitetscertifieringen. Att ett företag ligger på den listan är ingen garant för att varje enskild franchiserättighet kommer innebära ett gott ekonomiskt utfall, men det är en garant för att avtalet är genomlyst och klarar kriterierna ovan, vilket gör att de är en del av en exklusiv skara.

Det bästa du som franchisetagare kan göra är att ställa krav på din franchisekedja att ha schyssta avtal, och om de inte kan anpassa sig så bör du överväga att rösta med fötterna. Det är endast genom den gemensamma strävan av franchisetagare tillsammans med Sveriges Franchisetagare som det går att få igenom en förbättring av avtalen på marknaden.

Bli medlem

Som medlem får du tillgång till en mängd olika förmåner såsom rådgivning, avtalsgranskning, förhandlingar och problemlösningar. Dessutom får du tillgång till många olika ramavtal och möjlighet att delta i utbildningsresor.