Vad behövs för att bli franchisetagare?

april 22, 2024

Att bli franchisetagare är ett stort och viktigt steg för alla som väljer att göra det. Vi har listat ett antal punkter som du behöver gå igenom när du ska bli franchisetagare.

 

Steg 1 Research och utvärdering:

Först och främst behöver du noggrant undersöka olika franchisealternativ för att hitta en franchise som passar dina färdigheter och ekonomiska förutsättningar. Det är viktigt att utvärdera franchisegivarens rykte, affärsmodell, support och potentiella lönsamhet. Samtidigt så måste det ju också vara en arbetsplats som du kan tänka dig att gå till under många år framöver. Detta är ett steg som många underskattar hur mycket tid du bör lägga på det, om inte affärsmodellen är hållbar så spelar ingenting annat någon roll.

 

Steg 2 Kapital och finansiering:

Att bli franchisetagare kräver vanligtvis en initial investering (även om det finns undantag), men även startkapital för att täcka utrustning, inventarier, lokaler och andra startkostnader. Du behöver också ha en stabil ekonomisk bakgrund och möjlighet att finansiera franchiseverksamheten. Finansiering kan ofta nås från många olika källor.

 

Steg 3 Utbildning och träning:

Många franchiseföretag kräver att blivande franchisetagare genomgår utbildning och träning innan de kan öppna sin verksamhet. Detta kan inkludera allt från operativ träning och produktkännedom till marknadsföring och kundservice. Här skiljer det sig mellan olika franchisesystem. Vissa kräver väldigt lite utbildning innan du ingår avtalet. Där finns redan utbildning i systemet för att lära sig produkter och rutiner.  Andra franchisekedjor kräver att du redan har en utbildning som exempelvis Mäklare eller Optiker för att bli aktuell för att få teckna ett franchiseavtal och slutligen bli en franchisetagare.

 

Steg 4 Starta ditt bolag

Även om alla franchiseavtal inte kräver att du driver verksamheten via ett aktiebolag är det vår bestämda uppfattning att du ska göra det i alla fall. Aktiebolaget ger dig möjligheten att bygga en viss barriär mellan din egen fysiska person, och den juridiska person som bolaget utgör. Om du inte bedriver verksamheten i Aktiebolag så riskerar du att alla förpliktelser du gör både mot franchisegivaren, leverantörer, kunder och samarbetspartners kan riktas mot dig personligen om något går fel.

 

Steg 4 Avtal och juridiska överväganden:

Innan du blir franchisetagare måste du skriva under ett franchiseavtal med franchisegivaren. Detta avtal reglerar förhållandet mellan dig och franchisegivaren och innehåller vanligtvis detaljer om franchiseavgifter, områdesbegränsningar, support, borgensåtaganden, konkurrensklausuler och andra villkor som är livsviktiga för dig att förstå som franchisetagare. Om du inte själv är jurist som är specialiserad på franchise rekommenderar vi starkt att du tar hjälp av en sådan. Vi hjälper också dagligen franchisetagare med detta via vår tjänst Avtalsgranskning.

Har du en fråga kring franchise som du behöver få svar på när du är på väg in i ett franchisesamarbete? Titta på vår gratistjänst Franchisekollen.

Bli medlem

Som medlem får du tillgång till en mängd olika förmåner såsom rådgivning, avtalsgranskning, förhandlingar och problemlösningar. Dessutom får du tillgång till många olika ramavtal och möjlighet att delta i utbildningsresor.