Vilka krav är rimliga inom ett Franchisesamarbete?

april 5, 2024

Du som är franchisetagare idag känner säkert igen några saker saker nedan. Du som funderar på att bli franchisetagare kan stöta på detta i framtiden.

Alla relationer mellan personer och företag innebär en viss grad av kravställande från båda parter. Precis som i privata relationer kan vissa typer av krav vara okej, och vissa bör man (och får inte) ställa på varandra.

FRANCHISEGIVAREN FÅR:

 

Ställa krav på försäljning och marknadsandel

Det är vanligt inom franchise (framförallt inom mäkleri) att franchisegivaren ställer krav på marknadsandelar eller rena omsättningsmål. Dessa kan ofta vara skiftande från år till år, där kraven gradvis blir högre. Om du har 10 mäklarkedjor i Sunne, och alla skall öka sin andel av den totala marknaden med 5% varje år, så kommer onekligen en och annan att misslyckas med det – men parterna kan fortfarande komma överens om det på ett sätt som är bindande.  Kravet på marknadsandel eller försäljningsmål är helt okej så länge det är tydligt utmärkt i franchiseavtalet, samt att eventuella konsekvenser av avvikelse från målet också framgår.

 

Ställa krav på beteende och inköpskanaler

I franchiseavtalets handbok kan det beroende på franchisesystem finnas olika former av krav kopplade till beteende och inköpskanaler. Gällande beteende är det därmed helt okej att man inom ett franchisekoncept ställer krav kring hur man hälsar på kunder, hur man hanterar reklamationer, vilken belysning man skall garantera på vissa varugrupper eller var man inhandlar sina varor.  Viktigt här för franchisetagarens del är att säkerställa att dessa krav också följs av att det finns inbyggda spärrar i avtalet, så att inte inköpskrav i praktiken kan fungera som extra avgifter för franchisetagaren genom påslag eller kickbacks.

 

FRANCHISEGIVAREN FÅR INTE:

Ställa krav på personalhantering

Ett av de viktigaste kraven på franchisetagaren är att man hanterar sin personal, genom att säkerställa kompetens och kostnadskontroll för att uppnå parternas mål. Däremot så är personalen anställd i franchisetagarens bolag, och inte franchisegivarens. För vissa franchisegivare är den distinktionen svår, där franchisegivaren ibland vill hantera personalfrågor i ett bolag som franchisetagaren äger, på samma sätt som de hanterar anställa i franchisegivarens bolag.

Här är det viktigt att som franchisetagare stå emot. Relationen med arbetstagaren är franchisetagarens relation, inte franchisegivarens. Det kan finnas ytterst sällsynta fall där man kan och bör beakta franchisegivarens synpunkter gällande personalhantering, och dessa gäller i huvudsak om anställda orsakar skada på franchisegivarens varumärke.

 

Ställa krav på prisjustering uppåt

Inom franchising är det normalt att man inom ett system begär att man skall beakta rekommenderade priser, och förhålla sig till maxpriser inom kedjan. Detta är helt normalt, och acceptabelt (så länge det är reglerat i franchiseavtalet). Inom vissa kedjor vill man dock detaljstyra priset hos sina franchisetagare, antingen genom att ge direkta anvisningar eller genom att ändra priserna direkt i franchisetagarens kassasystem.

Då olika bolag ej får samarbeta för att upprätthålla höga priser (läs: Kartellbildning) är detta något man skall akta sig för att acceptera. Företag förväntas konkurrera med varandra för att ge marknaden bästa möjliga pris och kvalitet åt slutkund.

 

Vad gäller i ditt avtal? Med vårt medlemskap har du tillgång till kontinuerlig rådgivning vid behov, läs mer om vårt medlemskap.

Bli medlem

Som medlem får du tillgång till en mängd olika förmåner såsom rådgivning, avtalsgranskning, förhandlingar och problemlösningar. Dessutom får du tillgång till många olika ramavtal och möjlighet att delta i utbildningsresor.