Säkerhet

Hur säker är din verksamhet?

Sveriges Franchisetagare erbjuder säkerhetsgenomgång av din verksamhet. Vid genomgången går vi igenom de delar där din företagsförsäkring ställer särskilda krav. Utöver försäkringens krav hjälper vi även dig att prioritera rätt i ditt säkerhetsarbete.

Vad ingår i genomgången?

 • Skalskyddet ses över och granskas utifrån SSF 200 (inbrottsskydd).
 • Värdeförvaringen ses över att den lever upp till den klass som försäkringsbolaget kräver.
 • Larmanläggningen granskas utifrån SSF 130 (godkänd larmanläggning).
 • Rånskydd enligt handelns 13-punktsprogram.
 • Säkerhetsrutiner inkl. systematiskt arbetsmiljöarbete.
 • Kameraövervakning.

 • Efter genomgången återkopplar vi och du får ett protokoll där vi meddelar dig vad du bör åtgärda och hur du bäst gör detta.
  Pris 1 900 kr (exl. moms)
  För mer information, kontakta oss här: