stöld

4 januari, 2022

Stölderna ökar hos handlarna

Stölder, hot och bedrägerier mot handlare har ökat den senaste tiden. Enligt Svensk Handels Trygghetsbarometer ökade butikernas totala brottsutsatthet med sju procentenheter från förra månadens mätning […]