Tjänster

Som medlem i Sveriges Franchisetagare har du tillgång till alla de tjänster vi erbjuder. Vi synar och är med och utvecklar ditt franchiseavtal, vi förhandlar, vi ger råd och biträder i kontakt med myndigheter och hjälper till i tvister. Framför allt så har vi svar på dina frågor när du bäst behöver det och lotsar dig vidare i din roll som franchisetagare.