Formella skrivelser

I relationen mellan franchisegivare och franchisetagare är det naturligt att det finns krav eller önskningar från bägge sidor. För att undvika missförstånd när kraven ska sättas på pränt ser vi till att ni får formella skrivelser som formuleras korrekt och inte kan missförstås.

Att vara franchisetagare är att befinna sig i en värld där relationer till kunder,
franchisegivare och hyresvärd är väldigt viktiga. I ett franchisesystem kommer
både du och franchisegivaren ha krav på varandra, och det är inte alltid ni har
samma åsikt i alla frågor. För att överenskommelser ska vara bindande är det
viktigt att ställa korrekta krav på rätt sätt då det finn juridiska krav på att saker
formuleras korrekt. Att kunna ställa, eller svara på, krav kan hjälpa dig att både
spara pengar och slippa onödig oro. Här kan vi hjälpa dig.
Några exempel på när en formell skrivelse kan behövas är:

  • När en överenskommelse ska fastslås
  • När du ska svara på kravbrev från franchisegivaren
  • Om du måste avisera annan avtalspart om avtalsbrott
  • När en överenskommelse mellan dig och franchisegivaren ska fastslås och att
    den ska skall gälla under franchiseavtalets fulla giltighetstid.

Pris för dig som är medlem

1000 kr / timme

Marknadspris: 3 000 kr/tim.

Kvinna med blommor

För franchisegivare

Detta kan vi hjälpa dig med

Innan du blivit franchisetagare kan det vara skönt att ha någon som kollar en extra gång på ditt avtal. För en fast kostnad hjälper vi dig - utan att du behöver vara medlem i Sveriges Franchisetagare.