Framtagande av kompanjonsavtal eller andra enklare affärsavtal

Om du äger och driver din franchise tillsammans med någon annan är det en bra idé att ha ett kompanjonsavtal. Lite som vid ett äktenskapsförord är det något som kanske inte känns viktigt när ni är nykära, men börjar det gnissla är det skönt att ha! Vi ser till att ni har ett bra och tydligt avtal som alla parter blir nöjda med.

Det är inte ovanligt att en franchiseenhet drivs av flera delägare. Och allt för
många av dem saknar eller har alldeles för dåligt skrivna kompanjonsavtal. Det
är viktiga avtal för att på ett korrekt sätt kunna driva verksamheten vidare utan
friktion, eller på ett tillfredställande sätt lösa när parterna ska skiljas åt. Vi hjälper
dig att ta fram förslag på förändringar, alternativt tar fram ett helt nytt
kompanjonsavtal till dig och din kompanjon/kompanjoner.
Exempel på saker som är viktiga att reglera:

Vilka affärsvillkor gäller om den ena parten vill lämna?
Vilka optioner finns på övriga delägares aktier?
Hur upplöses förhållandet, och vem äger rätt att överta aktier om parterna
inte är överens om vem som skall driva vidare?
Hur regleras vinstuttag och beslutsfattande när den ena parten är
minoritetsägare?
Hur löser parterna fördelning av aktier om ytterligare ägare skall tas in i
kompanjonskapet?

Pris för dig som är medlem

5 800 kr / ärende eller 1 000 kr / timme

Pris för dig som inte är medlem

9800 kr / ärende eller 2 000 kr / tim

Marknadspris: 3 000 kr/timme

Kvinna med blommor

För franchisegivare

Detta kan vi hjälpa dig med

Innan du blivit franchisetagare kan det vara skönt att ha någon som kollar en extra gång på ditt avtal. För en fast kostnad hjälper vi dig - utan att du behöver vara medlem i Sveriges Franchisetagare.