Inkråmsavtal vid försäljning

När en försäljningsförhandling är klar måste ett inkråmsavtal skrivas, kort
sagt ett avtal som definierar vad som ingår i avtalet. Vi ser till att upprätta
ett korrekt och tydligt avtal för både dig och köparen för att ni ska undvika
oenighet i framtiden. Om det är köparen som tar fram inkråmsavtalet kan
vi såklart också gå igenom det avtalet för att eliminera risken att något blir
fel.

När en försäljningsförhandling nått i mål så måste parterna upprätta ett
inkråmsöverlåtelseavtal. Avtalet ska på ett tydligt sätt definierar vad som skall
ingå i överlåtelsen, vilket skick det skall ha, pris, datum och garantier som
säljaren ställer ut till köparen. Vi hjälper dig att upprätta ett korrekt inkråmsavtal
som ger tydlighet till båda parterna om vad som förväntas för att eliminera risken
av problem i framtiden.
I de fall som en motpart (köpare/säljare/franchisegivare) har upprättat avtalet så
hjälper vi dig att gå igenom avtalet och säkerställa att dina rättigheter är
skyddade. Och att du inte tar på dig skyldigheter som innebär onödig börda eller
risk.
I ett sådant avtal är det väldigt viktigt att följande saker är välreglerade:
- Säljarens garantier
- Exakt vad som ingår i köpeskillingen
- Överlåtelsedatum
- Eventuell handpenning
- Slutreglering av parternas förehavanden

Pris för dig som är medlem

5 800 kr / ärende

Fastpris för dig som inte är medlem

14 800 kr / ärende

Marknadspris: 25 000 kr

Kvinna med blommor

För franchisegivare

Detta kan vi hjälpa dig med

Innan du blivit franchisetagare kan det vara skönt att ha någon som kollar en extra gång på ditt avtal. För en fast kostnad hjälper vi dig - utan att du behöver vara medlem i Sveriges Franchisetagare.