Om du blir anmäld till Allmänna reklamationsnämnden

Det förekommer att anmälningar till Allmänna reklamationsnämnden trillar
in. Händer det hjälper vi dig att undersöka affärens förutsättningar och ge
råd ifall du bör söka förlikning eller om det är ett ärende som bör
bestridas. Och finns goda chanser att vinna ett enskilt fall kan vi stötta dig
med att skriva de inlagor som behövs.

Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) är en statlig myndighet som ger möjlighet
åt konsumenter att få sin sak prövad gentemot ett företag. ARN har visserligen
inga bindande beslut, utan endast rekommendationer, men samtidigt så är det
oftast ur PR-synpunkt omöjligt för en kedja att inte rätta sig efter ARN:s
rekommendationer då detta riskerar att leda till svartlistning.
Därför är det viktigt att vinna eller nå förlikning om ditt bolag skulle prövas i ARN,
då en förlust kan bli väldigt kostsam.
Så skulle ditt företag bli anmält till ARN hjälper vi dig. Dels genom att undersöka
förutsättningarna kring köpet, dels ge dig rådgivning huruvida du bör söka
förlikning eller bestrida ärendet.
Om vi bedömer att det finns en god chans att vinna ärendet och att det bör
bestridas kan vi också skriva inlagor åt dig.

Pris för dig som är medlem

5800 kr / ärende eller 1000 kr / timme

Pris för dig som inte är medlem

9800 kr / ärende eller 2000 kr / timme

Marknadspris: 3 000 kr/tim

Kvinna med blommor

För franchisegivare

Detta kan vi hjälpa dig med

Innan du blivit franchisetagare kan det vara skönt att ha någon som kollar en extra gång på ditt avtal. För en fast kostnad hjälper vi dig - utan att du behöver vara medlem i Sveriges Franchisetagare.