Värdering vid försäljning

Trender, avtalslängder, lönsamhet och mycket, mycket mer. När ditt
franchisetagande ska värderas är det en hel del som måste tas i åtanke. Vi
erbjuder en noggrann och korrekt värdering av din franchise enligt
konstens alla regler.

Under ett franchiseavtal bygger du inte bara möjligheten att ta ut vinst under
dina aktiva franchiseår, utan du har också en chans att bygga upp ett strukturellt
värde i bolaget. Ett värde ett annat bolag kan vara beredd att betala för att
överta.
Med en potentiell köpare på plats och om du själv känner dig redo att gå vidare
med nya äventyr är det därför viktigt att få en förståelse för vad som är
verksamhetens rätta pris, så att du gör en bra affär och får betalt för det värdet
du skapat.
Inom ramen för värderingen så ser Sveriges Franchisetagare över en rad
nyckelvärden i de tre senaste boksluten som presenteras i syfte att skapa en så
representativ bild som möjligt över företagets värde. Bland annat så bedöms
behovet av arbetskraft, rimligheten i dess ersättning samt omfattning av arbete.
Vi tar såklart också hänsyn till företagets EBIT, med avräkning för
verksamhetsfrämmande kostnader samt intäkter.
Men det finns fler faktorer som kan påverka värderingen. Trendutveckling för
företaget, längden på relevanta avtal (till exempel franchiseavtal och hyresavtal),
om franchisetagaren äger förstahandshyresavtal, möjligheten till att sälja till fler
motparter, behovet att säkra egen försäljning, möjligheter lokalt gällande
demografisk utveckling och konkurrenters beteende.
Vid behov kan vi också se över företagets strukturvärde. Exempelvis i vilken mån
du som ägare själv utgör nyckelpersonal, samt övriga externa faktorer som
konjunktur och ränteläge.
Sist men inte minst kan vi sätta allting det som nämns ovan i förhållande till de
ramar som sätts av franchiseavtalet. Finns det redan avtalade bestämmelser som
styr antalet möjliga köpare, värderingsmodell eller option att bli kvar i avtalet om
affären inte skulle gå i lås?
Allt sammantaget är viktiga faktorer som spelar en stor roll i att avgöra det
korrekta värdet på ditt bolag.

Pris för dig som är medlem

7800 kr / ärende

Pris för dig som inte är medlem

12 400 kr / ärende

Marknadspris: 15.000 kr

Kvinna med blommor

För franchisegivare

Detta kan vi hjälpa dig med

Innan du blivit franchisetagare kan det vara skönt att ha någon som kollar en extra gång på ditt avtal. För en fast kostnad hjälper vi dig - utan att du behöver vara medlem i Sveriges Franchisetagare.