FAQ

1Vad är fördelarna att vara med i Sveriges Franchisetagare?
Som franchisetagare så är man ofta driven och entusiastisk kring tanken att kunna använda konceptet för att skapa framgång. När man dock är igång så uppkommer snabbt tankar kring hur man kan och får agera för att göra rätt i sin franchiserelation. Då finns Sveriges Franchisetagare där som ett stöd som hjälper dig reda ut hur du får agera och som stöttar dig i problem med både franchisegivaren och andra aktörer.
2Får avtalen vara hur ensidiga och ”dyra” som helst?
Ja. I Sverige har vi en väldigt omfattande avtalsfrihet, och en frånvaro av skyddslagstiftning för franchisetagare. Det innebär att det finns få lagstiftningar som sätter press på utformningen av franchiseavtalet framförallt gällande dess ensidighet och hur avgiftssidan ser ut. Däremot så kan ju alla avtal omförhandlas, och det är ett område där Sveriges Franchisetagare är experter.
3Kan jag avsluta min franchise om jag går i förlust?
Nej inte per automatik, om det inte framgår av franchiseavtalet. Om det är så att man går med förlust så är första steget att försöka få grepp om varför man går med förlust. Är det för höga avgifter? För lite kunder? För höga lönekostnader? Oavsett vad så kan man behöva få hjälp att reda ut situationen. Man kan få såväl rådgivning och förhandlingshjälp av Sveriges Franchisetagare för en så bra lösning som möjligt.
4Kan min franchisegivaren säga upp mig från mitt kontrakt?
Det beror på vad det står i franchiseavtalet. Ett avtal har normalt en löptid mellan 1 och 7 år. Båda parterna har rätt att säga upp avtalet till avtalets slut. Vad som sen händer skall framgå av avtalet, exempelvis om parterna har några framtida åtaganden gentemot varandra eller om franchisetagaren har rätt till ett goodwillvärde av det som är upparbetat. Sen finns också tillfällen då antingen franchisetagaren eller franchisegivaren kan säga upp i förtid, då oftast på grund av att ena parten har brutit mot avtalet eller inte uppnått mål som är specificerade i avtalet. Vill du veta vad som gäller just dig så kan vi granska ditt avtal.
5Kan franchisegivaren göra vilka ändringar som helst i avtalet?
Det framgår också av franchiseavtalet. Det som är normalt är att franchisegivaren kan göra ändringar under avtalstiden som rör själva konceptet. Exempelvis kan det gälla vi hälsar på kunder, hur vi klär oss, hur vi ställer ut varor i skyltfönstret, vilken färg vi har på våra väggar osv. Sen finns det tyvärr luckor i många som gör att franchisegivaren kan påföra avgifter under avtalstidens gång vilket såklart skapar en stor ekonomisk risk för franchisetagaren. Här gäller det att ha stenkoll på vad som gäller, helst innan avtalet skrivs på från första början.
6Vad är en normal franchiseavgift?
Det finns ingenting som är en normal franchiseavgift. En franchiseavgift är troligtvis bara en av många avgifter som betalas i ett avtal. Vissa avgifter är dolda genom att exempelvis franchisegivaren får kickbacks på varuinköp, inventarier och IT. Det kan också finnas som kostnadspåslag för varor och tjänster som man köper genom franchisegivarens kanaler. Därför är inte franchiseavgiften ensam relevant, utan det handlar om att titta på helheten och förstå vilka avgifter som finns i systemet för att sen kunna förstå om man kommer kunna bedriva en lönsam verksamhet.
7Vad är min risk om mitt franchiseföretag går dåligt?
Om man bedriver sin verksamhet i ett aktiebolag så kan man i regel sätta bolaget i konkurs för att i så fall skydda sina privata tillgångar och endast riskera aktiekapitalet. Inom franchise är det dock väldigt vanligt att det finns borgensförbindelser, vilket innebär att du som person garanterar att franchisegivaren skall hållas skadelös om det går dåligt. Det är självklart viktigt att se om det finns ett sådant borgensåtagande, och om det har någon beloppsbegränsning. Annars så kan det bli väldigt dyrt i slutändan om inte franchiseföretaget bär sig.
8Vad händer om min franchisegivare går i konkurs?
Om en franchisegivare går dåligt så är det dåligt både för franchisetagare och givare. Om franchisegivaren går i konkurs så skall man i första hand titta på vad avtalet innehåller gällande detta. I ett bra franchiseavtal så finns en bestämmelse att båda parterna kan säga upp avtalet om den andre hamnar på obestånd. Annars kan man bli sittande med ett franchisekontrakt med ett konkursbo som franchisegivare, och även om det går att ta sig ur det hela så är det att göra en dålig situation värre. Oavsett så kan man räkna med risken att förlora varumärket på dörren och att verksamheten drabbas av badwill.
9Vad är skillnaden mellan Sveriges Franchisetagare och Svensk Franchise?
Sveriges Franchisetagare är en medlemsorganisation som organiserar, råder och förhandlar åt franchisetagare. Svensk Franchise är en lobbyorganisation som i första hand organiserar franchisegivare. Vi är båda intressenter inom franchise i Sverige, men vi har väldigt olika roller på marknaden och har ibland olika syn på behov av skydd för franchisetagare mot oskäliga avtalsvillkor.
10Jag har problem med mitt hyreskontrakt, kan jag få hjälp av er?
Ja, i medlemskapet hos Sveriges Franchisetagare ingår all sådan hjälp. Vi hjälper ständigt medlemmar med förhandlingar med hyresvärdar, både direkt och via hyresnämnd.
11En kund har anmält mig till ARN, hur gör jag då?
Om man blir anmäld till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) så vill man i ett första skede bedöma om man har en chans att vinna en sådan prövning. Annars bör man söka en förlikning med anmälaren innan det prövas. Om du som franchisetagare hamnar i ARN kan du kontakta oss så kan vi hjälpa dig göra en bedömning om du har en chans att vinna en sådan prövning. Om det krävs att du inkommer med skrivelser och underlag så hjälper vi dig att plocka fram det för att maximera chansen att vinna. Då flera av oss i Sveriges Franchisetagare dessutom sitter som ledamöter i ARN så är vi i regel duktiga på att såväl uppskatta om man har en chans att vinna och säkerställa att så blir fallet om du har rätt.
12Vad gäller kring personlig borgen vid franchiseavtal?
Det finns idag inga begränsningar vad som får avtalas kring personlig borgen i ett franchiseavtal. Vår rekommendation är att har man ett aktiebolag skall risken tas via det och att det inte skall tecknas någon extra säkerhet via personlig borgen. Läs mer på vår sida Kontrollerad Franchise/kriterier, kriterie nummer 8 .