Vår historia

Som ordförande för Sveriges Franchisetagare valdes E O Holm, Köpmannaförbundets VD.
1989 efterträddes han av riksdagsmannen Stig Gustafsson. Styrelsen hade från början representanter för ett flertal stora franchisekedjor som 7-Eleven, SDR, Anticimex m.fl. Redan 1982 uppmärksammades problemen kring franchising i riksdagen där en motion väcktes med krav på lagstiftning till skydd för den svagare parten i avtalsförhållandet - franchisetagaren.

Sveriges Franchisetagare medverkade på olika sätt aktivt i utredningsarbetet på 1980-talet. Samtidigt som utredningen pågick hade Sveriges Franchisetagare åtskilliga kontakter med Svenska Franchiseföreningen (SFF), numera Svensk Franchise. Bland annat utarbetade Sveriges Franchisetagare ett standardavtal för franchising och sökte förgäves få förhandlingar till stånd med SFF om detta. SFF vägrade dock att förhandla om ett sådant avtal och ville inte heller ha någon lag om franchisetagares rättigheter.

Sveriges Franchisetagare fortsatte sitt arbete med att få en skyddslag för franchisetagare bland annat genom att initiera och stödja motioner i riksdagen och ha omfattande kontakter med riksdagsledamöter, departement och myndigheter. Detta arbete gav också resultat.
2006 fick vi slutligen en lag om franchisegivares informationsskyldighet och 2017 lanserade vi Kontrollerad Franchise som certifierar franchisegivare i Sverige.