Bli medlem

OBS! Om du idag har ett pågående ärende, exempelvis ett hyresavtal eller franchiseavtal som är uppsagt, planerad försäljning av verksamheten eller krav ställda från franchisegivaren så skall du kontakta en av våra ombudsmän innan inträde till Sveriges Franchisetagare.


Välkommen!